Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama

Bağlantı için kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri (veya erişim noktalarını) arayabilir ve makinenin ekranından bir tanesini seçebilirsiniz. Ağ anahtarı için bir WEP anahtarı veya PSK girin. Bir kablosuz yönlendirici seçmeden önce SSID ve ağ anahtarı da dahil olmak üzere gerekli kurulum bilgilerini kontrol edip not edin (SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme).
Güvenlik ayarları
Kablosuz bağlantı bir kablosuz yönlendirici seçilerek ayarlandıysa, WEP kimlik doğrulama yöntemi <Open System> olarak veya WPA/WPA2 şifreleme yöntemi <Otomatik> (AES-CCMP veya TKIP) olarak ayarlanır. WEP kimlik doğrulaması için <Paylaşılan Anahtar> öğesini veya WPA/WPA2 şifrelemesi için <AES-CCMP> öğesini seçmek istiyorsanız, bağlantıyı <Manüel Olarak Gir> öğesini kullanarak ayarlamanız gerekir. Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Tercihler>  <Ağ> öğesini seçin.
Oturum açma ekranı görüntülenirse, doğru kimliği ve PIN'i girin. Makinede Oturum Açma
3
<Kablosuz LAN Ayarları> öğesini seçin.
<Kablosuz LAN'ı etkinleştirmek istiyor musunuz?> mesajı görüntüleniyorsa, <Evet> öğesini seçin.
4
Görüntülenen mesajı okuyun ve <Tamam> öğesini seçin.
5
<SSID Ayarları> öğesini seçin.
6
<Erişim Noktası Seç> öğesini seçin.
Makine, kullanılabilir kablosuz yönlendiricileri aramaya başlar.
Erişim noktasının bulunamadığını belirten bir mesaj görüntülenirse, ağ ayarlarını kontrol edin. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kılavuz web sitesinde "Sorun Giderme (FAQ)" bölümüne göz atın.
7
Bir Kablosuz LAN yönlendiricisi seçin.
SSID'si not aldığınızla eşleşen yönlendiriciyi seçin ve <Sonraki>  <Tamam> öğelerini seçin.
Güvenlik ayarlarının ayrıntılarını görüntülemek için
Kablosuz LAN yönlendiricisini ve <Ayrıntılar> öğesini seçin. Orijinal ekrana dönmek için  öğesini seçin.
Kablosuz yönlendiriciniz bulunmazsa
Makinenin doğru şekilde kurulup kurulmadığını ve ağa bağlanmaya hazır olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kılavuz web sitesinde "Sorun Giderme (FAQ)" bölümüne göz atın.
8
Not ettiğiniz ağ anahtarını girin.
Ağ anahtarını girin ve <Uygula> öğesini seçin.
Metni nasıl gireceğinizi görmek için bkz. Metin Girme.
9
<Evet> öğesini seçin.
Kurulum sırasında bir hata mesajı görüntülenmesi durumunda
<Kapat> öğesini seçin, ağ anahtarının doğru olup olmadığını kontrol edin ve adım 5'e geri dönün.
10
<Bağlandı.> mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin.
11
<Kapat> öğesini seçin.
IP adresi ve diğer öğeler otomatik olarak ayarlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Sinyal gücü
Bağlantı için birden çok kablosuz yönlendirici kullanılabilir olduğunda, makine en güçlü sinyale sahip aygıta bağlanır. Sinyal gücü, RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanılarak ölçülür.
IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. IP Adreslerini Ayarlama
Makine kablosuz LAN'a bağlıyken, Ana Ekran'da veya her bir işlevin Temel Özellikler ekranında Wi-Fi simgesi görüntülenir. Temel Ekranlar
Güç tüketimini azaltma
Makineyi, kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre <Güç Tasarrufu Modu> ayarına geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. <Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin IP adresi değiştiyse
Bir DHCP ortamında makinenin IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir. Bu durumda, makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur.
6X9H-00E