מסכים בסיסיים

המסך Home או מסך ההגדרות מופיע בתצוגה, כדי שתוכל לבצע פונקציות כגון הדפסת מדיית זיכרון והדפסה מאובטחת. תוכל גם להשתמש בתצוגה לבדיקת מידע, כגון הודעות שגיאה ומצב ההפעלה של המכשיר. המסך הוא גם לוח מגע, שמאפשר לבצע פעולות בנגיעה ישירה במסך.
תוכל להתאים אישית את המסך Home (בית) על-ידי סידור מחדש של הלחצנים שבשימוש תכוף, כדי לגשת בקלות אל הפונקציות התואמות שלהם. התאמה אישית של התצוגה
כדי להבין כיצד להפעיל
במסכים מסוימים, הלחצן <?‎> מאפשר לעיין בתיאורים של פונקציות או באופן ההפעלה.
6X94-01Y