טעינת מעטפות

הקפד לשטח מעטפות אם יש להן סלסולים, לפני טעינתן. כמו כן, שים לב לכיוון המעטפות ולצד הפונה מעלה.
חלק זה מתאר כיצד לטעון מעטפות בכיוון הרצוי וכן את ההליכים שיש להשלים לפני טעינת מעטפות. לתיאור של ההליך הכללי לטעינת מעטפות במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי, ראה הטענת נייר במגירת הנייר או טעינת נייר במגש הרב-תכליתי.

לפני טעינת המעטפות

בצע את ההליך למטה כדי להכין את המעטפות לקראת הטעינה.
1
סגור את דשי כל המעטפות.
2
שטח אותן כדי לחלץ אוויר נותר, וודא שהשוליים מהודקים היטב.
3
שחרר פינות נוקשות של המעטפות, ושטח את המעטפות אם יש בהן סלסולים.
4
ישר את שולי המעטפות על משטח ישר.

במגירת הנייר

טען מעטפות Monarch,‏ COM10,‏ DL או ISO-C5 לאורך (כאשר השוליים הארוכים נמצאים בצד), כאשר הצד שאינו מודבק (הצד הקדמי) פונה מעלה. לא ניתן להדפיס על צדן האחורי של מעטפות.
טען את המעטפות כך שהשוליים עם הדש יפנו שמאלה, כמוצג באיור.

במגש הרב-תכליתי

טען מעטפות Monarch,‏ COM10,‏ DL או ISO-C5 לאורך (כאשר השוליים הקצרים פונים כלפי המכשיר), כאשר הצד שאינו מודבק (הצד הקדמי) פונה מעלה. לא ניתן להדפיס על צדן האחורי של מעטפות.
טען את המעטפות כך שהשוליים עם הדש יפנו שמאלה, כמוצג באיור.
6X94-029