טעינת נייר

ניתן לטעון את הנייר במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי. טען במגירת הנייר את הנייר שבו אתה משתמש בדרך כלל. מגירת הנייר נוחה לעבודה עם כמויות גדולות של נייר. השתמש במגש הרב-תכליתי כאשר אתה משתמש באופן זמני בנייר שהסוג או הגודל שלו שונה מזה שנטען במגירת הנייר. לבירור הגדלים והסוגים הזמינים של נייר, ראה נייר זמין.
אודות נייר
כיצד לטעון נייר
קביעת הגדרות עבור הנייר שנטען

אמצעי זהירות עבור הנייר

אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:
הדבר עלול לגרום לנייר להיתקע או לשגיאה.
נייר מקומט או מקופל
נייר מסולסל או מגולגל
נייר קרוע
נייר לח
נייר דק במיוחד
נייר דק מחוספס
נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
צדו האחורי של נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
נייר עם מרקם גס
נייר מבריק
הערות לגבי השימוש בנייר
יש להשתמש אך ורק בנייר שעבר התאמת אקלים מלאה לסביבה שבה מותקן המכשיר. שימוש בנייר אשר אוחסן בתנאי טמפרטורה או לחות שונים עלול לגרום לנייר להיתקע או לאיכות הדפסה לקויה.
טיפול בנייר ואחסונו
מומלץ להשתמש בנייר בהקדם האפשרי לאחר הוצאתו מהאריזה. כדאי לכסות נייר שנותר ללא שימוש בנייר האריזה המקורי, ולאחסן אותו על משטח ישר.
השאר את הנייר עטוף באריזתו המקורית כדי להגן עליו מפני לחות או יובש.
אין לאחסן את הנייר באופן שעלול לגרום לו להסתלסל או להתקפל.
אין לאחסן את הנייר במצב אנכי או להערים נייר רב מדי.
אין לאחסן את הנייר באור שמש ישיר או בתנאים של לחות גבוהה, יובש או שינויים דרסטיים בטמפרטורה או בלחות.
בעת הדפסה על נייר שספג לחות
שטח הפלט של הנייר עשוי להעלות אדים. לחלופין, טיפות מים עשויות להיווצר סביב שטח הפלט של הנייר. מדובר בתופעות רגילות לחלוטין, המתרחשות כאשר החום המופק בקיבוע הטונר לנייר גורם ללחות שבתוך הנייר להתאדות (הסבירות הכי גבוהה היא בטמפרטורות חדר נמוכות).

אחסון הנייר המודפס עם המכשיר

בעת טיפול בנייר שהודפס באמצעות המכונה או אחסון שלו, יש להקפיד על אמצעי הבטיחות הבאים.

כיצד לאחסן את הנייר המודפס

יש לאחסן על משטח ישר.
אין לאחסן ביחד עם עצמים העשויים מ-PVC (פוליויניל כלוריד), כגון תיקיות שקופות. הטונר עלול להמס, דבר שיגרום לנייר להידבק לעצמי ה-PVC.
מנע קימוט או קיפול של הנייר. הטונר עלול להתקלף.
כדי לאחסן לתקופת זמן ממושכת (שנתיים או יותר), אחסן אותם בכורכים או באמצעי מקביל לכך.
כאשר הנייר מאוחסן לתקופת זמן ממושכת, הוא עשוי לאבד את צבעו, מה שיגרום להדפסה להיראות כאילו צבעה השתנה.
אין לאחסן במקום עם טמפרטורה גבוהה.

אמצעי זהירות בעת מריחת דבק

יש להקפיד ולהשתמש בדבק שאינו מסיס.
לפני מריחת הדבק, יש לבצע בדיקה באמצעות תדפיס שכבר אין בו צורך.
בעת הנחת גיליונות נייר מרוחים בדבק זה על זה, יש לוודא שהדבק התייבש לחלוטין.
6X94-026