בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת

בעת הגדרה ידנית של חיבור אלחוטי, עליך לציין את ה-SSID ומפתח הרשת של הנתב האלחוטי. ייתכן שה-SSID ומפתח הרשת מצוינים על התקני הרשת. בדוק את ההתקנים ורשום את הנתונים הדרושים לפני הגדרת החיבור. למידע נוסף, עיין במדריכים של התקני הרשת או צור קשר עם היצרן.
SSID
שם שניתן לשם זיהוי של LAN אלחוטי מסוים. "שם רשת" ו"שם נקודת גישה" הם שמות נוספים ל-SSID.
מפתח רשת
מילת מפתח או סיסמה המשמשת להצפנת נתונים או אימות רשת. גם המונחים "מפתח הצפנה", "מפתח WEP'", "ביטוי סיסמה של WPA/WPA2" ו"מפתח ששותף מראש (PSK)" מתייחסים למפתח רשת.
פרוטוקולים לאבטחת חיבור אלחוטי (אימות/הצפנה)
בעת הגדרה ידנית של חיבור אלחוטי על ידי ציון של הגדרות מפורטות, עליך לציין הגדרות אבטחה. השלם את הפרטים הבאים:
סוגי אבטחה (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
שיטת אימות (Open System/Shared Key)
שיטת הצפנה (TKIP/AES-CCMP)
6X94-00H