חיבור ל-LAN אלחוטי

נתבים אלחוטיים (או נקודות גישה) מחברים את המכשיר למחשב באמצעות גלי רדיו. אם הנתב האלחוטי שלך מצויד ב-Wi-Fi Protected Setup ‏(WPS), קביעת תצורת הרשת שלך תהיה פשוטה ותתבצע אוטומטית. אם התקני הרשת שלך אינם תומכים בקביעת תצורה אוטומטית, או אם ברצונך לקבוע את הגדרות האימות וההצפנה באופן מפורט, יהיה עליך להגדיר את החיבור ידנית. ודא שהמחשב שלך מחובר לרשת כראוי.
סיכון לדליפת מידע
השימוש בחיבור LAN אלחוטי הוא בכפוף לשיקול דעתך ועל אחריותך בלבד. אם המכשיר מחובר לרשת שאינה מאובטחת, המידע האישי שלך עלול לדלוף לצד שלישי, בגלל שגלי הרדיו שמשמשים בתקשורת אלחוטית יכולים לנוע בכל מקום בסביבה ואפילו לעבור דרך קירות.
אבטחה של LAN אלחוטי
פונקציית ה-LAN האלחוטי של המכשיר תומכת ב-WEP‏, WPA-PSK ו-WPA2-PSK‏. עיין במדריכים של התקני הרשת או צור קשר עם היצרן כדי לבדוק את התאימות של הנתב שלך לאבטחת חיבור אלחוטי.
ההתקנים הנדרשים לחיבור LAN אלחוטי
המכשיר לא מגיע עם נתב אלחוטי. הכן אותו כנדרש.

הגדרת חיבור באמצעות WPS

ישנם שני מצבים זמינים בעת השימוש ב-WPS: מצב לחצן ומצב קוד PIN.

מצב לחצן

אתר את סימן ה-WPS המוצג בחלקה התחתון של אריזת הנתב האלחוטי שלך. ודא שלהתקן הרשת שלך יש לחצן WPS. הגדרת החיבור באמצעות מצב לחצן WPS‏

מצב קוד PIN

חלק מנתבי ה-WPS אינם תומכים במצב לחצן. אם מצב קוד PIN של WPS מוזכר על האריזה או במדריכים של התקן הרשת שלך, הגדר את החיבור באמצעות הזנה של קוד PIN. הגדרת החיבור באמצעות מצב קוד PIN של WPS‏
אם הגדרות הנתב האלחוטי שלך כוללות שימוש באימות WEP, ייתכן שלא תוכל להגדיר את החיבור באמצעות WPS.

הגדרה ידנית של החיבור

במהלך ההגדרה הידנית של החיבור, תוכל לבחור נתב אלחוטי או להזין את המידע הדרוש באופן ידני. בכל אחת מהשיטות, ודא שיש בידך הנתונים הדרושים להתקנה, כולל ה-SSID ומפתח הרשת. בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת

בחירת נתב אלחוטי

בחר אפשרות התקנה זו אם אתה נדרש להתקין את החיבור באופן ידני אך מעוניין לבצע את ההתקנה באופן הפשוט ביותר. הגדרת חיבור על ידי בחירת נתב אלחוטי

הזנת נתוני ההתקנה באופן ידני

אם ברצונך לציין את הגדרות האבטחה באופן מפורט, לדוגמה הגדרות אימות והצפנה, הזן באופן ידני את ה-SSID ואת מפתח הרשת כדי להגדיר את החיבור. הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות
6X94-009