הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות

אם ברצונך להגדיר את הגדרות האבטחה באופן מפורט או שאינך מצליח להגדיר חיבור אלחוטי באמצעות ההליכים האחרים, הזן באופן ידני את כל הפרטים הנדרשים לחיבור LAN אלחוטי. לפני ביצוע ההגדרות המפורטות, בדוק ורשום את המידע הדרוש, כולל SSID, מפתח רשת, ופרוטוקולי אבטחה לחיבור אלחוטי. בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Wireless LAN Settings>.
אם תוצג ההודעה <Do you want to enable the wireless LAN?‎>, בחר <Yes>.
4
קרא את ההודעה שמוצגת ובחר <OK>.
5
בחר <SSID Settings>‏  <Enter Manually>.
6
הזן את ה-SSID שרשמת.
הזן את ה-SSID ובחר <Apply>.
לפרטים לגבי אופן הזנת טקסט, ראה הזנת טקסט.
7
ציין את פרוטוקולי האבטחה בהתבסס על המידע שרשמת.
אם אין צורך לציין את הגדרות האבטחה, בחר <None>.
שימוש ב-WEP‏
שימוש ב-WPA-PSK או ב-WPA2-PSK‏
8
בחר <Yes>.

אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך ההתקנה
בחר <Close>, בדוק האם ההגדרות שציינת נכונות וחזור לשלב 5.
9
המתן עד להצגת ההודעה <Connected.‎>.
10
בחר <Close>.
המתן מספר דקות בזמן שכתובת ה-IP ופריטים אחרים מוגדרים אוטומטית.
עוצמת אות
כאשר יותר מנתב אלחוטי אחד זמין לחיבור, המכשיר יתחבר להתקן עם האות החזק ביותר. עוצמת האות נמדדת באמצעות RSSI (חיווי עוצמת האות הנקלט).
ניתן גם להגדיר את כתובת ה-IP ידנית. הגדרת כתובות IP‏
כאשר המכשיר מחובר ל-LAN אלחוטי, סמל ה-Wi-Fi מוצג במסך Home (בית) או במסך התכונות הבסיסיות של כל פונקציה. מסכים בסיסיים
הפחתת צריכת החשמל
תוכל להגדיר שהמכשיר ייכנס ל-<Power Save Mode> בהתבסס על האותות של הנתב האלחוטי. <Power Save Mode>
אם כתובת ה-IP של המכשיר השתנתה
בסביבת DHCP, כתובת ה-IP של המכשיר עלולה להשתנות אוטומטית. אם הדבר קורה, החיבור ימשיך כל עוד המכשיר והמחשב הם חלק מאותה רשת משנה.
6X94-00F