Càrrega de paper preimprès

Quan utilitzeu paper que s'hagi preimprès amb un logotip, pareu atenció amb l'orientació del paper quan el carregueu. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la cara correcta del paper on hi ha el logotip.
En aquesta secció es descriu com carregar paper preimprès amb la col·locació i orientació correctes. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar paper al calaix de paper o a la safata multiús, vegeu Càrrega de paper al calaix o Càrrega de paper a la safata multiús.

Realització d'impressions a una cara en paper amb logotips

Carregueu el paper amb la cara del logotip (la cara on s'ha d'imprimir el document) cap amunt.
Impressió en paper amb logotips en orientació vertical
Impressió en paper amb logotips en orientació horitzontal

Realització d'impressions a doble cara en paper amb logotips

Carregueu el paper amb l'anvers del logotip (la cara on s'ha d'imprimir la primera pàgina del document) cap avall.
Impressió en paper amb logotips en orientació vertical
Impressió en paper amb logotips en orientació horitzontal
L'opció <Canviar mètode d'alimentació de paper>
Quan imprimiu en paper preimprès, heu de canviar la col·locació de les cares del paper que s'ha de carregar cada vegada que porteu a terme la impressió a una cara i a doble cara. No obstant això, si <Canviar mètode d'alimentació de paper> està establert en <Prioritzar cara d'impressió>, la col·locació de les cares que utilitzeu per carregar el paper preimprès per a la impressió a doble cara (la part del logotip cara avall) també es pot fer servir per a la impressió a una cara. Aquesta opció resulta útil si porteu a terme freqüentment tant impressions a una cara com a doble cara. <Canviar mètode d'alimentació de paper>
6X8Y-02A