<Comú>

Es mostra una llista de tots els elements relacionats amb les opcions comunes de cada funció juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Pot ser que les opcions marcades amb un asterisc (*) no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.

<Opcions d'alimentació de paper>

Configureu les opcions d'alimentació de paper.
<Selecció automàtica origen paper>
Activeu o desactiveu l'opció de selecció de calaix automàtica per als orígens de paper. Si la selecció automàtica de calaix s'ha establert en <Activat> en imprimir documents, l'equip selecciona automàticament un origen del paper carregat amb paper de la mida adequada. A més, quan no queda paper, aquesta opció permet la impressió continua canviant d'un origen de paper a un altre que està carregat amb paper de la mateixa mida. Selecció automàtica d'un origen del paper apropiat per a cada funció
<Impressora>
<Safata multiús>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 1>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 2>*
<Desact.>
<Activat>
<Rebre>
<Safata multiús>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 1>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 2>*
<Desact.>
<Activat>
<Altres>
<Safata multiús>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 1>
<Desact.>
<Activat>
<Calaix 2>*
<Desact.>
<Activat>
<Canviar mètode d'alimentació de paper>
Especifiqueu aquesta opció quan imprimiu un document en paper amb logotips. En un ús general, per imprimir en paper amb logotips, heu de canviar la col·locació de les cares del paper carregat a l'origen del paper segons si imprimiu a una cara o a doble cara. No obstant això, si canvieu l'opció a <Prioritzar cara d'impressió>, podeu carregar el paper amb la cara del logotip cap a baix per imprimir a una cara de la mateixa manera que ho feu per imprimir a doble cara. Per a més informació, vegeu Càrrega de paper preimprès.
<Safata multiús>
<Prioritzar velocitat>
<Prioritzar cara d'impressió>
<Calaix 1>
<Prioritzar velocitat>
<Prioritzar cara d'impressió>
<Calaix 2> *
<Prioritzar velocitat>
<Prioritzar cara d'impressió>

<Opcions d'impressió>

Configureu les opcions d'ús d'impressió
<Supressió autom. treballs suspesos>
Podeu configurar-ho de manera que si l'equip deixa d'imprimir un treball a causa d'un error, el treball s'esborrarà automàticament després d'un període de temps determinat.
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat> 
<Establir l'hora> 
De 0 a 5 a 240 (min.)
6X8Y-05H