Desament de les opcions de paper predeterminades per a la safata multiús

Podeu desar les opcions de paper predeterminades per a la safata multiús. Si deseu les opcions predeterminades, podeu estalviar-vos l'esforç d'haver d'especificar les opcions cada vegada que carregueu el mateix paper a la safata multiús.
Després de desar l'opció de paper predeterminada, la pantalla d'opcions del paper no apareix quan es carrega el paper i sempre s'utilitza la mateixa opció. Si carregueu paper d'una altra mida o tipus sense canviar les opcions del paper, pot ser que l'equip no imprimeixi correctament. Per evitar aquest problema, seleccioneu <Especificar en carregar paper> al pas 3 i, a continuació, carregueu el paper.
1
Seleccioneu <Opcions paper> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu la safata multiús.
3
Seleccioneu la mida de paper.
Si no es mostra la mida del paper carregat, seleccioneu <Altres mides>.
Desament d'una mida de paper personalitzada
En carregar paper de mida A5
En l'orientació horitzontal, seleccioneu <A5>. En l'orientació vertical, seleccioneu <A5R>.
Orientació horitzontal
Orientació vertical
Quant a <Mida lliure>
Si us cal canviar amb freqüència el paper que s'ha de carregar, establiu l'opció en <Mida lliure>; d'aquesta manera es redueix el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. També és possible que es mostri un missatge d'error quan la configuració al controlador d'impressora sigui significativament diferent de la mida del paper carregat. <Acció cas diferència lliure mida paper>
4
Seleccioneu el tipus de paper.
Quant a <Lliure>
Si us cal canviar amb freqüència el paper que s'ha de carregar, establiu l'opció en <Lliure>; d'aquesta manera es redueix el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. Ara bé, tingueu present que aquesta opció permet que l'equip imprimeixi fins i tot si l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora no coincideix amb el tipus de paper que realment s'ha carregat a l'equip.
Quan l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora és [Automàtic], l'equip funciona de la mateixa manera que quan el tipus de paper és [Normal 1].
6X8Y-02H