تعویض کارتریج تونر

وقتی مقدار باقیمانده در کارتریج‌های تونر کم باشد یا زمانی که به خاطر کاهش تونر، دیگر امکان چاپ وجود نداشته باشد، پیام هشداری روی نمایشگر ظاهر می‌شود. توجه داشته باشید اگر به چاپ ادامه دهید بدون اینکه این مشکل را حل کرده باشید ممکن است کیفیت چاپ تحت تأثیر قرار بگیرد. می‌توانید مقدار باقیمانده کارتریج تونر را در نمایشگر بررسی کنید (بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی).

هنگامی که پیامی ظاهر می شود

پیام نشان داده شده به مقدار باقیمانده کارتریج تونر بستگی دارد. با توجه به پیامی که نمایش داده می‌شود، باید مطمئن شوید که کارتریج تونر تعویضی آماده‌به‌کار دارید یا کارتریج تونر را تعویض کنید.
روش تعویض کارتریج تونر
قطعات تعویضی
<Prepare cartridge.‎>
<Low Cartridge Level>
<End of Cartridge Lifetime>

زمانی که کیفیت نتایج چاپ ضعیف است

اگر نتایج چاپ شروع به نشان دادن ویژگی های زیر کرد، یکی از کارتریج های تونر شما خالی است. حتی اگر هیچ پیامی نمایش داده نشود، کارتریج تونر تقریباً خالی را عوض کنید. روش تعویض کارتریج تونر
لکه هایی ظاهر می شود/چاپ یکدست نیست
تا حدی کم رنگ است
تراکم نامنظم
نقاط سفید ظاهر می شود
ترشحات و لکه های تونر ظاهر می شود
فضای خالی اسناد اصلی در چاپ خاکستری می شود

روش تعویض کارتریج تونر

قبل از تعویض کارتریج تونر، اقدامات احتیاطی موجود در "‏آغاز به کار" ارائه‌شده با این محصول را مطالعه کنید. دفترچه های راهنما و محتویات آنها
1
پوشش جلو را باز کنید.
2
سینی کارتریج را بیرون بکشید.
3
کارتریج تونر هدف را مستقیم به طرف بالا کشیده و از دستگاه خارج کنید.
4
کارتریج تونر تعویضی را از مواد بسته بندی بیرون آورید.
1
نوار روی مواد بسته بندی را جدا کنید.
2
کارتریج تونر را بیرون بکشید.
5
کارتریج تونر را همانطور که در زیر نشان داده شده، 5 یا 6 بار تکان دهید تا تونر در داخل کارتریج به صورت یکنواخت پخش شود.
به سطح درام زیر کارتریج تونر دست نزنید.
6
کارتریج تونر را نصب کنید.
هر رنگ کارتریج تونر در سینی کارتریج تونر شکاف خود را دارد و این سینی با یک برچسب رنگی مربوطه نشان داده .می شود (). کارتریج تونر را در شکاف مربوط به رنگ خود قرار دهید.
سطح زیرین کارتریج تونر مشخص می شود، برای همین مراقب باشید زمان قرار دادن کارتریج تونر در شکاف، کارتریج تونر با فریم شکاف برخورد نداشته باشد.
7
سینی کارتریج تونر را به عقب فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد و درپوش جلو را ببندید.
درست بعد از بستن درپوش جلو، تنظیم سریع (تنظیم سریع) شروع می شود.
6X93-066