تعیین آدرس های MAC برای تنظیمات دیوارهای آتش

می توانید ارتباط را فقط به دستگاه های دارای آدرس های MAC تعیین شده محدود کنید یا دستگاه های با آدرس های MAC تعیین شده را مسدود و سایر ارتباطات را مجاز کنید.
زمانی که دستگاه به یک LAN بی سیم وصل باشد این عملکرد موجود نییست.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Network Settings]‏  [Firewall Settings] را انتخاب کنید.
4
بر روی [Edit] برای فیلتر آدرس MAC هدف کلیک کنید.
برای محدود کردن داده ارسال شده از دستگاه به رایانه، [Outbound Filter] را انتخاب کنید. برای محدود کردن داده دریافت شده از رایانه، [Inbound Filter] را انتخاب کنید.
5
تنظیمات را برای فیلتر کردن بسته تعیین کنید.
پیش شرط (سیاست پیش فرض) برای مجاز یا رد کردن ارتباط سایر دستگاه ها با دستگاه را انتخاب کنید سپس آدرس های MAC را برای موارد استثنا را مشخص کنید.
1
کادر انتخاب [Use Filter] را علامت بزنید و روی دکمه رادیویی [Reject] یا [Allow] برای [Default Policy] کلیک کنید.
[Use Filter]
کادر انتخاب را برای محدود کردن ارتباط علامت بزنید. برای غیرفعال کردن محدودیت، علامت کادر انتخاب را بردارید.
[Default Policy]
پیش شرط اجازه یا رد کردن ارتباط دستگاه های دیگر با دستگاه را انتخاب کنید.
[Reject]
انتخاب کنید بسته های ارتباطی تنها زمانی عبور کنند که از دستگاه هایی که آدرس MAC آنها در [Exception Addresses] وارد شده است، دریافت یا به آنها ارسال شوند. ارتباط با سایر دستگاه ها ممنوع می شود.
[Allow]
انتخاب کنید بسته های ارتباطی زمانی مسدود شوند که از دستگاه هایی که آدرس MAC آنها در [Exception Addresses] وارد شده است، دریافت یا به آنها ارسال شوند. ارتباط با سایر دستگاه ها مجاز است.
2
آدرس های استثنا را مشخص کنید.
آدرس MAC را در کادر متنی [Address to Register] وارد کرده و روی [Add] کلیک کنید.
لازم نیست آدرس را با خط تیره یا دو نقطه تعیین کنید.
بررسی خطاهای ورودی
اگر آدرس های MAC به طور صحیح وارد نشوند، ممکن است نتوانید از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) به دستگاه دسترسی داشته باشد، در این صورت لازم است <MAC Address Filter> روی <Off> تنظیم کنید. <MAC Address Filter>
زمانی که [Reject] برای فیلتر خارج از محدوده انتخاب می شود
بسته های پخش و چندتایی خروجی فیلتر نمی شوند.
حذف آدرس MAC از موارد استثنا
آدرس MAC را انتخاب و روی [Delete] کلیک کنید.
3
روی [OK] کلیک کنید.
6
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
استفاده از پانل عملیات
همینطور می توانید فیلتر کردن آدرس MAC را از <Menu> در صفحه Home فعال یا غیرفعال کنید. <MAC Address Filter>
6X93-044