I-fakside saatmine

1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht.  Skannimise põhiomaduste kuva
Sihtkohtade määramine aadressiraamatust
Kiirvalimisklahvidega valitavate sihtkohtade määramine
Sihtkohtade käsitsi sisestamine
Sihtkohtade määramine LDAP-serveris
Sihtkohti saab muuta ainult valikus <Detailid> määratud uue sihtkoha ja LDAP-serverist hangitud sihtkohtade kaudu.
Kui serveri seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid, toimub autentimine server-seadme ja klient-seadme vahel sel ajal, kui klient-seade võtab vastu kaugaadressiraamatut / kiirvalimisklahve. Autentimine toimub server-seadme ja klient-seadme seatud süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-i võrdlemise teel. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine.
Kaugaadressiraamatu / kiirvalimisklahvide saadaval olek sõltub allpool kirjeldatud server-seadme ja klient-seadme süsteemihalduri teabe seadete olekust.
Kui server-seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid
Kui klient-seade teostab süsteemihalduri teabe seadeid
Server-seadme ja klient-seadme süsteemihalduri ID ja süsteemi PIN kattuvad
Kaugaadressiraamatut / kiirvalimisklahve saab kasutada
Teostamine
Teostamine
Sobib
Jah
Ei sobi
Ei
Teostamist ei toimu
-
Ei
Teostamist ei toimu
Teostamine
-
Jah
Teostamist ei toimu
-
Jah
4
Valige <Valikud> ja määrake vajalikud skannimisseaded.
Üksikasjade saamiseks vaadake järgnevat
Dokumentide skannimise põhitoimingud
Selge kujutisega skannimine
Tõhus skannimine
Kasulikud skannimisfunktsioonid
5
Vajutage .
Originaalid on skannitud ja algab saatmine.
Skannimise tühistamiseks vajutage <Tühista> või   <Jah>.
Kui kuvatakse teade <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].>
Saatmise tühistamiseks valige <Olekumonitor>  valige dokument  <Tühista> <Jah>.
Määratud sihtkohtade koguarvu nägemine
Määratud sihtkohtade koguarvu kuvatakse ekraani ülaservas. Niimoodi saate enne saatmist veenduda, et sihtkohtade arv klapib.
Saatjainfoga saatmine
Saate saata koos saatja nime ja I-faksi aadressiga. <Saatva seadme tunnus>
Saadetud dokumentide oleku vaatamine
Saadetud dokumentide olekut saate vaadata kuval <Oleku monitor>. Selles kuvas saate saata fakse uuesti või tühistada saatmist pärast oleku vaatamist. Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Kui valik<Kuva märguanne töö aktsepteerimisel> on seatud olekusse <Sees> saate kuvada valiku <Oleku monitor> järgnevalt kuvalt pärast saatmistöö vastuvõtmist. <Kuva märguanne töö aktsepteerimisel>
Saatmistulemuste aruande printimine
Saatmise tulemuste loendi saate automaatselt printida, valides skannimise põiomaduste kuval <Valikud>  <Saatmise tulemuse aruanne>. Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Saate määrata selle igale tööle menüüs <Valikud>, selleks on vaja määrata valik <Saatmise tulemuse aruanne> olekusse <Ainult vea korral> või <Väljas> ja seejärel valik <Luba printimine lisavarustuse abil> olekusse <Sees>.
Failide turvaline saatmine
TLS-i ühenduse kaudu on võimalik saata krüptitud faili. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine
NÄPUNÄITED
Skannitud kujutiste vaatamine enne saatmist
Skannitud kujutisi saate vaadata eelvaate menüüst enne saatmist. Skannitud kujutiste vaatamine enne saatmist/salvestamist (eelvaade)
Sageli kasutatavate sätete salvestamine
Saate ühendada sageli kasutatavad sihtkohad ja skannimisseaded seadme ühe nupu alla, et neid hiljem kasutada. Seaded saate kiirelt salvestada originaalide skannimise ajal salvestamise nuppu vajutades. Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
6W1W-05S