Printimine virtuaalprinteriga

 
Virtuaalprinter võimaldab kasutada LPD- või FTP-printimist, kui prindisätted on eelnevalt virtuaalprinterina registreeritud. Näiteks eelnev sätete, nagu paberitüübi, koopiate arvu ja kahepoolse printimise, registreerimine välistab vajaduse neid sätteid määrata iga töö jaoks eraldi.
Virtuaalprinteri lisamine
Printimine virtuaalprinteriga
Seadke säte < <Sund-ootefunktsioon>> olekusse <Väljas>. Kui sätet <Sund-ootefunktsioon> seatakse töö ajal, võivad tulemused sätetest olenevalt erineda. Sundpeatatud printimise sätete konfigureerimine
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Tühista>, siis töö tühistatakse.
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Printimine>, siis prinditakse töö vastavalt virtuaalsele printerile.
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Ootele jagatud tööna>, siis virtuaalprinter keelatakse ja tööd hoitakse masinas.
Turvaprintimise ja krüptitud turvaprintimise korral on virtuaalprinter keelatud ja tööd hoitakse masinas.
Seadke <LPD prindiseaded> olekusse <Sees>, et teha LPD-printimist.
Seadke <FTP printimise seaded> olekusse <Sees>, et teha FTP-printimist.
Lehekirjelduskeel ja failivorming, mida saab virtuaalprinteriga kasutada, on PS ja PDF.

Virtuaalprinteri lisamine

1
Käivitage Remote UI (kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Seaded/salvestus]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Klõpsake [Add Virtual Printer].
Toiminguid ei saa teha korraga mitmest brauserist.
5
Sisestage virtuaalprinteri nimi ja määrake vajalikud sätted.
Mitut sama nimega virtuaalprinterit ei saa registreerida.
Registreerida saab maksimaalselt 20 virtuaalprinterit.
6
Klõpsake [Add].
Selle sätte tegemiseks peate kaugkasutajaliidesesse sisse logima ühega järgmistest õigustest. Lisateavet leiate üksustest jaotises [Valige seadmiseks roll:] valikus Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Seda sätet saab importida/eksportida mudelitega, mis toetavad selle sätte partii-importi. Seadete andmete importimine/eksportimine
See säte sisaldub partii-ekspordil jaotises [Seadistused/Registreerimise põhiteave]. Kõigi sätete import/eksport

Printimine virtuaalprinteriga

LPD-printimise korral
LPR -S [masina IP-aadress] -P [virtuaalprinteri nimi] [faili nimi]
Näide: "sample.pdf" printimine virtuaalprinteriga nimega "001"
lpr -S masina IP-aadress -P 001 sample.pdf
FTP-printimise korral
sisestage [faili nimi] [virtuaalprinteri nimi]
Näide: "sample.pdf" printimine virtuaalprinteriga nimega "001"
> sisestage sample.pdf 001
6W1W-067