<Άδεια Χρήσης/Άλλο>

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις άδειες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το λογισμικό και τις επιλογές συστήματος που είναι διαθέσιμα για τη συσκευή.
<Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Πληκτρολογήστε το κλειδί άδειας για την επιλογή του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή. Εγκατάσταση επιλογών συστήματος
<Εκτύπωση Πληροφοριών Συστήματος>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά με πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές και ορισμένες από τις εφαρμογές του συστήματος που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή. Εκτύπωση λίστας ρυθμίσεων
<Χρήση TLS>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται η επικοινωνία TLS όταν χρησιμοποιείται μια εφαρμογή AddOn με πρόσβαση στη συσκευή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web.
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS Κατά τη Χρήση Εφαρμ. AddOn>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα επαληθεύονται τα πιστοποιητικά διακομιστή TLS και τα κοινά τους ονόματα (CN) όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία TLS για μια εφαρμογή AddOn.
<Χρήση Προσωρινής Αποθήκευσης DNS>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται πληροφορίες DNS από επιτυχείς αναζητήσεις μέσω μιας εφαρμογής AddOn στη μνήμη. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης αν επιλέξετε να αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες.
<Χρήση Ρυθμ. Διακομ. Μεσολάβησης Αυτής της Συσκ.>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής με τις εφαρμογές AddOn. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
<Προσθήκη X-FRAME-OPTIONS σε Κεφαλίδα HTTP>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Ρυθμίσεις AddOn>
Όταν ο διακομιστής HTTP αποκρίνεται, προσαρτά το X-FRAME-OPTIONS στην κεφαλίδα για να αποτρέπει την επικάλυψη των περιεχομένων που δημιουργούν οι άλλοι διακομιστές.
<Ρυθμίσεις Remote UI>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για τη λειτουργία της συσκευής και την αλλαγή των ρυθμίσεων.
<Διαγραφή Περιεχομένου Πίνακα Μηνυμάτων>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε τη διαγραφή μηνυμάτων από τον διαχειριστή που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου.
<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Απομακρυσμένου Χειρισμού. Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να καθορίζετε τις ρυθμίσεις και να επεξεργάζεστε εργασίες από έναν υπολογιστή μέσω της εμφάνισης της οθόνης του πίνακα αφής στην οθόνη του υπολογιστή.
<Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
<Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε στη συσκευή τις επιλογές συστήματος/εφαρμογές AddOn. Εγκατάσταση επιλογών συστήματος
<Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του οδηγού για να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
<Επιτρέπεται Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπ. από Φορητή Συσκ.>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, μπορείτε να εκτελείτε εργασίες από μια φορητή συσκευή για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο <Εκτύπωση>.
6W1U-0FU