Tinklo problemos

Ryšio problemos

Nepavyksta sukonfigūruoti tinklo.

Patikrinkite, ar nustatyta parametro <Tinklo jungties parametrų keitimų patvirtinimas> reikšmė <Įjungt.>.
<Tinklo jungties parametrų keitimų patvirtinimas>

Renkamas nepageidaujamo adresato numeris.

Jei prie tinkle, prie kurio yra prijungtas aparatas, taip pat veikia telefoninis maršrutizatorius, atsižvelgiant į aparato arba maršrutizatoriaus parametrus, aparatas gali jungtis su nepageidaujamu adresatu. Dėl to gali būt taikomi linijos ir skambučio mokesčiai. Patikrinkite toliau nurodytus elementus.
Jei telefoninis maršrutizatorius neturi siųsti paketų platinimo būdu, pakeiskite maršrutizatoriaus parametrus, kad būtų užtikrinta, jog paketai siunčiami ne platinimo, o kitu būdu. Jei būtina, kad telefoninis maršrutizatorius galėtų naudoti platinimą, patikrinkite, ar nėra sukonfigūruotas nepageidaujamas adresatas.
Patikrinkite, ar failų serverio ir pašto serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir IP adresas aparate yra nurodyti teisingai.
Jei kaip DNS serveris naudojamas išorinis serveris, naudokite adresato IP adresą, o ne pagrindinio kompiuterio pavadinimą, net jei jungiatės prie įrenginių, esančių tame pačiame tinkle kaip ir aparatas.
Jei DNS serveris yra tinkle, prie kurio prijungtas aparatas, patikrinkite, ar DNS serveryje užregistruota prie išorinio tinklo prijungtų įrenginių informacija ir ar ji yra teisinga.

Nepavyksta atpažinti aparato iš kompiuterio.

Jei kompiuterio, kuriame veikia „Remote UI“ ir paslaugų programinė įranga, IP adresas <Užkardos parametrai> yra užblokuotas, kad nebūtų galima siųsti ir priimti duomenų, kompiuteryje nebus galima matyti aparato informacijos. Patikrinkite, ar parametrai yra teisingi.
IP adresų nustatymas užkardos parametruose
Kai naudojate „Canon“ programinę įrangą, pavyzdžiui, iW Management Console, nustatykite <Skirtosios bendr. nustatymas> reikšmę <Įjungt.> ir pasirinkite reikšmę <Skaityti/rašyti>, atitinkančią parametrą <MIB prieigos leidimas>. Taip pat nustatykite <Skirtieji prievado parametrai> reikšmę <Įjungt.>.
Stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP
Aparato negalima atpažinti, kai prieigai prie aparato naudojama paslaugų programinė įranga, kurios bendruomenės pavadinimas skiriasi nuo aparate nustatyto bendruomenės pavadinimo. Patikrinkite SNMP bendruomenės pavadinimą.
Stebėjimas ir valdymas naudojant SNMP
Jei naršyklėje rodomas pranešimas „An error has occurred.“ ir nepavyksta paleisti „Remote UI“, atmintinėje gali būti klaidingų duomenų. Išvalykite naršyklės atmintinę.
Jei aparatas veikia miego režimu, kompiuteryje gali nepavykti jo atpažinti. Paspauskite , kad atšauktumėte miego režimą, arba pakeiskite <Energ. sąn. miego režimu> į <Aukšt.>.
<Energ. sąn. miego režimu>

Belaidžio ryšio problemos

Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN ir laidinio LAN tuo pačiu metu.

Belaidžio LAN ir laidinio LAN negalima naudoti tuo pačiu metu. USB ir belaidis LAN arba USB ir laidinis LAN gali būti naudojami tuo pačiu metu.

Nerodoma „Remote UI“.

Ar nustatyta parametrų <HTTP naudojimas> ir <Nuotol. vart. sąs. parametrai> reikšmė <Įjungt.>?
<HTTP naudojimas>
„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
Jei esate prisijungę prie belaidžio LAN, kai patikrinsite, ar IP adresas yra tinkamai sukonfigūruotas, iš naujo paleiskite „Remote UI“.
IPv4 adreso ryšio patikrinimas
IPv6 adreso ryšio patikrinimas
Jei esate prisijungę prie laidinio LAN, kai patikrinsite, ar IP adresas yra tinkamai sukonfigūruotas ir ar kabelis yra tinkamai prijungtas, iš naujo paleiskite „Remote UI“.
Prisijungimas prie laidinio LAN
„Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
Ar naudojate tarpinį serverį? Jei taip, nurodykite aparato IP adresą prie išimčių (adresų, kuriems negalima naudoti tarpinio serverio) naršyklės tarpinio serverio nustatymuose.
Ar ryšis su kompiuteriais užblokuotas užkardoje? Jei dėl neteisingų parametrų nepavyksta matyti „Remote UI“, naudodami aparato valdymo skydelį nustatykite <IPv4 adreso filtras>, <IPv6 adreso filtras> arba <MAC adreso filtras> reikšmę <Išjungt.>.
Ryšių ribojimas naudojant užkardas
<Tinklas>  <IPv4 adreso filtras>
<Tinklas>  <IPv6 adreso filtras>
<Tinklas>  <MAC adreso filtras>

Nepavyksta prisijungti prie tinklo.

Galbūt nepavyko nurodyti IP adreso. Dar kartą nustatykite IP adresą.
IP adreso nustatymas
Jei naudojate belaidį LAN, patikrinkite, ar aparatas gali prisijungti prie tinklo.
Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN

Jei nežinote nustatyto IP adreso.

Paspauskite klavišą [Skaitiklio / įrenginio informacija] ir patikrinkite IP adresą.
Valdymo skydelis
Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie parametrus arba juos pakeisti, paspauskite  ir patikrinkite IP adresą.
IP adreso nustatymas

Nepavyksta pakeisti laidinio LAN į belaidį LAN arba belaidžio LAN į laidinį LAN.

Ar pakeitėte LAN parametrą naudodamiesi aparato valdymo skydeliu? To nepadarius, negalima pakeisti aparato ryšio metodo.
Laidinio LAN arba belaidžio LAN pasirinkimas

Jei nežinote belaidžio LAN maršrutizatoriaus, prie kurio norite prisijungti, SSID ir tinklo rakto arba SSID nėra rodomas ekrane.

Patikrinkite, ar ant belaidžio LAN maršrutizatoriaus arba jo dėžutės nėra nurodytas SSID.
SSID ir tinklo raktų tikrinimas

Belaidžio LAN maršrutizatoriaus, prie kurio norite prisijungti, SSID nėra rodomas prieigos taškų sąraše.

Patikrinkite, ar jūsų užsirašytas belaidžio LAN maršrutizatoriaus SSID yra teisingas.
SSID ir tinklo raktų tikrinimas
Jei belaidžio LAN maršrutizatoriaus SSID nėra skelbiamas (naudojama slėpimo funkcija*), nustatykite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius skelbtų SSID.
* Ši funkcija neleidžia automatiškai nustatyti belaidžio LAN maršrutizatoriaus SSID.
Patikrinkite, ar aparatas yra prijungtas prie tinklo.
Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN
Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN
 
           
Patikrinkite kompiuterio būseną.
Ar kompiuterio ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus konfigūracija yra teisinga?
Ar belaidžio LAN maršrutizatoriaus kabeliai (maitinimo kabelis, LAN kabelis ir pan.) nėra atjungti?
Ar belaidžio LAN maršrutizatorius yra įjungtas?
Jei problemos nepavyko išspręsti:
Išjunkite visus įrenginius, o tada vėl įjunkite.
Šiek tiek palaukę, patikrinkite, ar galite prisijungti prie tinklo.
Patikrinkite, ar aparatas įjungtas.
Jei aparatas įjungtas, išjunkite ir vėl jį įjunkite.
Patikrinkite aparato ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus įrengimo vietą.
Ar ne per didelis atstumas tarp belaidžio LAN maršrutizatoriaus ir aparato?
Ar tarp aparato ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus nėra kokių nors kliūčių, pvz., sienų?
Ar greta nėra prietaisų, skleidžiančių elektromagnetines bangas, pvz., mikrobangų krosnelės arba skaitmeninio belaidžio telefono?
: 50 m atstumu
Dar kartą nustatykite toliau nurodytus parametrus.
Jei parametrus reikia nurodyti rankiniu būdu
Jei belaidžio LAN maršrutizatorius yra sukonfigūruotas, kaip nurodyta, parametrus įveskite rankiniu būdu (Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus):
 Įjungta nenurodytų (ANY)* ryšių atmetimo funkcija.
 Nustatytas automatiškai sugeneruotas WEP raktas (šešioliktainis).
 Įjungta slėpimo funkcija.
* Belaidžio LAN maršrutizatoriaus funkcija, kuri atmeta ryšius, jei kaip bandančio prisijungti įrenginio SSID reikšmė nurodyta „ANY“ arba ji yra nenurodyta.
Jei būtina pakeisti belaidžio LAN maršrutizatoriaus parametrus
Jei buvo sukonfigūruotas belaidžio LAN maršrutizatorius, pakeiskite maršrutizatoriaus parametrus:
 Nustatytas MAC adresų filtravimas.
 Pasirinktas WEP arba nustatytas TKIP WPA/WPA2 šifravimas, kai ryšys palaikomas tik su IEEE 802.11n.
6W24-0J0