Spausdinimo rezultatų problemos

Atspausdintas vaizdas pasislinkęs arba kreivas.

Ar sulygiuoti popieriaus kreiptuvai?

Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus su popieriaus šaltinyje įdėtu popieriumi.

Atvaizdai netolygūs arba neryškūs.

Ar popierius drėgnas?

Pakeiskite popierių sausu.

Ar tinkamai nustatyta gradacija ir tankis?

Sureguliuokite gradaciją.
Gradacijos koregavimas

Būgnas purvinas.

Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>  <Valyti būgną>, kad nuvalytumėte būgną.

Spaudiniai atrodo purvini arba sutepti

Būgnas purvinas.

Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra>  <Priežiūra>  <Valyti būgną>, kad nuvalytumėte būgną.

Matyti juodų ruožų.

Ar švari dokumentų tiektuvo nuskaitymo sritis?

Nuvalykite dokumentų tiektuvo skenavimo plotą.
Tiektuvo valymas

Matyti persišvietimų.

Ar nustatytas tinkamas fono tankis?

Jeigu atspausdinus persišviečia vaizdas, problemą gali išspręsti fono tankio koregavimas.
Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Tankio reguliavimas

Atvaizdai spausdinami ne ant tos popieriaus lapo pusės.

Ar tinkama įdėto popieriaus padėtis?

Patikrinkite, ar tinkama įdėto popieriaus padėtis ir reikiama pusė yra viršuje. Jeigu padėtis netinkama, įdėkite popierių iš naujo.
Popieriaus įdėjimas

Atvaizdai spausdinami ne ant reikiamo popieriaus formato.

Ar atitinka originalo ir įdėto popieriaus formatai?

Pakeiskite įdėtą popierių tokio formato popieriumi, ant kokio norite spausdinti.
Suderinkite [Output Size] spausdintuvo tvarkyklėje su popieriaus, ant kurio spausdinate, formatu.

Naudojant dvipusio spausdinimo funkciją, padėtis netinkama abiejose popieriaus lapo pusėse.

Ar tinkamai nustatyti dvipusio spausdinimo parametrai?

Norėdami patikrinti spausdinimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1
Programos spausdinimo parametrų ekrane pasirinkite originalo padėtį.
2
Tvarkyklės ekrane [Basic Settings] nustatykite tokią pačią [Orientation], kokią nustatėte atlikdami 1 veiksmą.
3
Spaudinio peržiūroje nustatykite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] rodoma, kai nustatyta [Page Layout] reikšmė [2 on 1] arba didesnė.
6W24-0HW