Nuskaitymo problemos

Naudojant nuskaitymo ir siuntimo funkciją, nepavyksta nusiųsti dokumentų į serverį.

Ar teisingi serverio parametrai, pavyzdžiui, slaptažodis?

Jei pasikeitė serverio (kompiuterio) prisijungimo slaptažodis ar pan., pakeiskite adresų knygoje užregistruotus arba vieno paspaudimo mygtuko parametrus.
Adresų knygelėje užregistruotų adresatų redagavimas
Vieno paspaudimo mygtukuose užregistruotų adresatų redagavimas

Nuskaitytų dokumentų nepavyksta išsiųsti el. paštu.

Ar teisinga adresato informacija?

Pakeiskite adresų knygoje užregistruotus arba vieno paspaudimo mygtukų parametrus.
Adresų knygelėje užregistruotų adresatų redagavimas
Vieno paspaudimo mygtukuose užregistruotų adresatų redagavimas

Ar teisingi SMTP serverio arba DNS serverio parametrai?

Jeigu neįmano siųsti jokio el. laiško, patikrinkite, ar teisingai nustatytas SMTP serveris arba DNS serveris. Be to, jei SMTP siuntimui arba POP priėmimui naudojamo prievado numeris nesutampa su numatytuoju, <SMTP siunt./POP priėm. prievado numerio nurodymas> nurodykite teisingus prievadų numerius.
El. pašto / internetinio ryšio fakso ryšio nustatymas
DNS parametrų nustatymas

Nuskaitytuose dokumentuose matomi juodi ruožai.

Ar švari dokumentų tiektuvo nuskaitymo sritis?

Nuvalykite dokumentų tiektuvo nuskaitymo sritį.
Tiektuvo valymas

Nuskaitytuose dokumentuose matyti persišvietimų.

Ar tinkamai nustatytas fono tankis?

Nustatykite fono tankio reikšmę <Autom.>.
Tankio reguliavimas
6W24-0HY