Tilpasse visningsutseende til skjermbildet og behandlingsbetingelsene

Individuelle brukere kan tilpasse behandlingsbetingelsene etter behov. Bruker som snakker engelsk, kan for eksempel stille inn en innstilling slik at den engelske versjonen av berøringspanelskjermen vises ved pålogging. Andre brukere kan registrere sin egen SSID og nettverksnøkkel slik at maskinen enkelt kan koble til de mobile enhetene sine. Siden disse innstillingene bare er aktivert når brukeren som konfigurerte innstillingene, logger på, påvirker de ikke innstillingene til andre brukere.
For å bruke personlige innstillinger må du logge på med personlig godkjenningsstyring. Administrere brukere
Tilgjengelige innstillinger
Innstillingene oppført nedenfor kan konfigureres.
Språket som brukes på berøringspanelskjermen
Tilgjengelighetsfunksjoner for brukere som har problemer med å se eller utføre handlinger på berøringspanelskjermen
Personlig tilgangspunkt (personlig SSID / nettverksnøkkel)
Automatisk utskrift av jobber etter pålogging
1
Trykk på <Personl. innst.>. <Hjem>-skjermbilde
Logg på når påloggingsskjermbildet vises. Logge på maskinen
2
Trykk på innstillingsknappen du vil konfigurere.
For å angi språket som skal vises
For å angi tilgjengelighet
For å angi en personlig SSID og nettverksnøkkel
Automatisk utskrift av brukerjobber ved pålogging
Angi skjermbildet som skal vises når maskinen starter
Hvis maskinen er konfigurert slik at brukere må logge på når maskinen starter (Angi når påloggingsskjermbildet skal vises), vises <Stand.display etter oppstart/gjenoppretting> som et element i <Personl. innst.>. Skjermbildet som vises etter at maskinen starter, kan stilles inn for hver bruker.
6W27-0L8