Administrere lagrede filer

 
Du kan bruke Fjernkontroll til å skrive ut, sende eller slette fakser og I-fakser som er midlertidig lagret i faks-/I-faksinnboksen.

Administrere dokumenter midlertidig lagret i minnemottaksinnboksen

Du kan skrive ut eller videresende fakser og I-fakser som er midlertidig lagret i minnemottaksinnboksen ved å bruke minnelås.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Access Received/Stored Files] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Memory RX Inbox], og klikk på [Memory RX Inbox].
Hvis siden for å angi en PIN-kode vises, angir du PIN-koden og klikker på [OK].
4
Velg dokumentet og utfør den ønskede operasjonen.
Klikk på [Type]-ikonet for å vise detaljert informasjon om dokumentet.
Skrive ut et dokument
Videresende et dokument
Slette en fil
Slik sjekker du I-fakser som ble delt da de ble mottatt
Klikk på [Divided Data RX Inbox] på skjermen vist i trinn 3 for å vise en liste over I-fakser som ble delt da de ble mottatt. Motta I-fakser
Slik angir du en PIN-kode for minnemottaksinnboksen
Du kan endre PIN-koden for minnemottaksinnboksen ved å klikke på [Settings...] på skjermen vist i trinn 4 og krysse av for [Set PIN].
Slik konfigurerer du minnelåsinnstillinger
Du kan angi om du skal motta fakser og I-fakser i minnemottaksinnboksen ved å klikke på [Memory Lock Settings...] på skjermen vist i trinn 4.

Administrere dokumenter midlertidig lagret i konfidensiell faksinnboks

Du kan skrive ut eller slette fakser og I-fakser som er midlertidig lagret i den konfidensielle faksinnboksen.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Access Received/Stored Files] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Confidential Fax Inbox] og klikk på nummeret til den ønskede konfidensielle faksinnboksen.
Hvis siden for å angi en PIN-kode vises, angir du PIN-koden og klikker på [OK].
Du kan også angi en konfidensiell faksinnboks ved å skrive inn nummeret dens i [Box Number (00-49)] og klikke på [Open...].
4
Velg dokumentet og utfør den ønskede operasjonen.
Klikk på [Type]-ikonet for å vise detaljert informasjon om dokumentet.
Skrive ut et dokument
Slette en fil
Slik endrer du innstillingene for en konfidensiell faksinnboks
Du kan endre navnet og PIN-koden for den valgte konfidensielle faksinnboksen ved å klikke på [Settings...] på skjermen vist i trinn 4.
6W27-0AJ