Sende/lagre dokumenter på et angitt tidspunkt

 
Du kan skanne originaler på forhånd og sende/lagre de skannede dokumentene på et angitt tidspunkt.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
5
Trykk på <Valg>  <Tidsinnstilt sending>.
6
Skriv inn tidspunktet for sending/lagring og trykk på <OK>.
Skriv inn alle fire sifrene til tidspunktet. For eksempel, hvis klokken er fem minutter over sju, skriver du «0705» og hvis den er 18 minutter over 23, skriver du «2318».
7
Trykk på <Lukk>.
8
Trykk på .
Originalene skannes og sendes/lagres på det angitte tidspunktet.
Du kan sjekke om sending/lagring er fullført eller ikke på skjermbildet <Statusoverv.>. Kontrollere status og logg for skannede dokumenter
Du kan reservere opp til 64 jobber for tidsinnstilt sending. Faktisk antall sendejobber som maskinen kan håndtere, kan imidlertid være færre enn 64, avhengig av følgende forhold:
Når flere dokumenter sendes samtidig
Når store dokumenter sendes
Når en større del av minnet brukes til faks/i-Fax (I-faks)-innboksen
6W27-070