Problemer med skanning

Kan ikke sende dokumenter til en server med skann-og-sende-funksjonen.

Er serverinnstillingene riktige, f.eks. passordet?

Hvis påloggingspassordet osv. til serveren (datamaskinen) er blitt endret, må du sørge for også å endre innstillingene registrert i adresseboken eller ettrykksknappene.
Redigere registrerte destinasjoner i adresseboken
Redigering av de registrerte destinasjonene i ettrykksknappene

Kan ikke sende skannede dokumenter via e-post.

Er informasjonen for mottakeren korrekt?

Endre innstillingene registrert i adresseboken eller ettrykksknappene.
Redigere registrerte destinasjoner i adresseboken
Redigering av de registrerte destinasjonene i ettrykksknappene

Er innstillingene for SMTP- eller DNS-serveren korrekte?

Hvis du ikke kan sende e-post, må du stille inn SMTP- og DNS-serveren riktig. Hvis portnummeret for SMTP Send eller motta med POP er annerledes enn standard, må du i tillegg angi korrekt portnumre i <Angi portnr. for SMTP-sending/POP-mott.>.
Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks
Stille inn DNS-innstillinger

Det vises svarte striper på skannede dokumenter.

Er skanneområdet for dokumentmating skittent?

Rengjør skanneområdet for dokumentmating.
Rengjøre materen

Gjennomblødning skjer på skannede dokumenter.

Er bakgrunnstettheten stilt inn riktig?

Still inn bakgrunnstettheten til <Auto>.
Justere tettheten
6W27-0HY