Limitarea destinaţiilor disponibile

 
Puteţi seta restricţii pentru destinaţiile care pot fi specificate. De exemplu, puteţi limita destinaţiile la cele care sunt înregistrate în Agendă sau în serverul LDAP. Cu gestionarea autentificărilor personale, puteţi restricţiona destinaţia de trimitere la adresa de e-mail a utilizatorului sau la un folder specificat în prealabil. De asemenea, puteţi restricţiona domeniile care pot fi specificate ca destinaţii. Restricţionând destinaţiile de trimitere, puteţi preveni scurgerile de informaţii care pot apărea din cauza erorilor de operare sau a utilizării necorespunzătoare. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de Administrator sau de DeviceAdmin.
Unele dintre restricţiile descrise mai jos privind destinaţiile pot să nu fie disponibile atunci când este activat SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI. Utilizarea SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI

Restricţionarea destinaţiilor noi

Destinaţiile care pot fi specificate când se trimit faxuri sau documente scanate pot fi limitate la cele înregistrate în Agendă sau în butoanele rapide, la cele înregistrate în <Setări Favorite> sau <Transmite către mine> ori la cele care pot fi căutate pe serverul LDAP. Când această funcţie este activată, utilizatorii nu pot specifica destinaţii folosind introducerea caracterelor alfanumerice.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Limitare destinaţii noi>.
3
Selectaţi funcţiile pentru care doriţi să se restricţioneze noile destinaţii.
4
Apăsaţi <Pornit> <OK>.

Restricţionarea destinaţiei de e-mail la <Transmite către mine>

Puteţi să setaţi restricţii astfel încât utilizatorii care se conectează prin autentificare personală să poată trimite documentele scanate numai către propriile adrese de e-mail. Pentru a utiliza această funcţie, în informaţiile utilizatorului trebuie să fie înregistrată o adresă de e-mail. Configuraţi informaţiile utilizatorului înainte de a efectua procedura de mai jos.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Limitare E-Mail la transmitere către mine>  <Pornit>  <OK>

Restricţionarea destinaţiei de trimitere a fişierelor la folderul personal

Puteţi să setaţi restricţii astfel încât utilizatorii care se conectează prin autentificare personală să poată trimite documentele scanate numai către propriul folder personal (Configurarea folderelor personale.)
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Restricţionare TX fişier în folderul personal>  <Pornit>  <OK>

Restricţionarea domeniului destinaţiei de trimitere

Puteţi să restricţionaţi destinaţiile de e-mail şi I-fax astfel încât să fie disponibile numai adresele dintr-un anumit domeniu. Când este specificat un domeniu, puteţi să stabiliţi şi dacă se permite trimiterea către subdomenii.
  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări E-mail/I-Fax>  <Restricţionare domeniu destinaţie>  Selectaţi <Pornit> pentru <Restricţ.trans.către domenii>  <Înregistrare>  Specificaţi domeniul de destinaţie  <OK>  Selectaţi <Permite> sau <Respinge> pentru <Transmit.la subdomeniu>  <OK>  <OK>
Puteţi înregistra până la trei domenii.
6W28-09W