Probleme la rezultatele imprimării

Imaginea imprimată este deplasată sau strâmbă.

Ghidajele pentru hârtie sunt aliniate incorect?

Potriviţi ghidajele pentru hârtie cu hârtia încărcată în sursa de hârtie.

Imaginile sunt neuniforme sau şterse.

Hârtia este umedă?

Înlocuiţi hârtia cu una care nu este umedă.

Gradaţia şi densitatea sunt setate corespunzător?

Reglaţi gradaţia.
Ajustarea gradaţiei

Tamburul este murdar.

Apăsaţi   <Reglare/Întreţinere>  <Întreţinere>  <Curăţare tambur> pentru a curăţa tamburul.

Paginile imprimate apar murdare sau pătate

Tamburul este murdar.

Apăsaţi   <Reglare/Întreţinere>  <Întreţinere>  <Curăţare tambur> pentru a curăţa tamburul.

Apar dungi negre.

Este murdară zona de scanare a documentelor din alimentator?

Curăţaţi zona de scanare de la alimentarea documentelor.
Curăţarea alimentatorului

Apare scurgerea tonerului.

Densitatea fundalurilor este setată corespunzător?

Dacă se observă scurgerea tonerului la finalul imprimării, problema poate fi remediată ajustând densitatea fundalului, obţinând astfel o imprimare fină.
Operaţii de bază pentru copiere
Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor
Ajustarea densităţii

Imaginile nu sunt imprimate pe partea de hârtie dorită.

Orientarea hârtiei încărcate este corectă?

Verificaţi orientarea şi partea de hârtie orientată în sus. Reîncărcaţi hârtia dacă aceasta este orientată corect.
Încărcarea hârtiei

Imaginile nu sunt imprimate la dimensiunea dorită.

Dimensiunea documentului original şi dimensiunea hârtiei încărcate se potrivesc?

Înlocuiţi hârtia încărcată cu hârtie de formatul pe care doriţi să imprimaţi.
Potriviţi [Output Size] din driverul de imprimantă cu formatul de hârtie pe care imprimaţi.

Orientarea nu se potriveşte pe ambele părţi ale hârtiei la utilizarea imprimării faţă-verso.

Setările pentru imprimarea faţă-verso sunt corecte?

Urmaţi procedura de mai jos pentru a verifica setările de imprimare.
1
Selectaţi orientarea documentului original din ecranul cu setările de imprimare al aplicaţiei.
2
Pe ecranul [Basic Settings] al driverului, setaţi [Orientation] la aceeaşi orientare pe care aţi setat-o la pasul 1.
3
În timp ce consultaţi previzualizarea imprimării, setaţi [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
Se afişează [Page Order] când [Page Layout] este setată la [2 on 1] sau mai mult.
6W28-0HW