Spoločné kopírovanie originálov rôznych formátov (Rôzne veľké originály)

 
Do podávača môžete vložiť originály rôznych formátov a skenovať ich naraz. Môžete tak eliminovať potrebu voliť papier a znova klásť originál.
Skenovanie je obmedzené na určité kombinácie formátov originálov. Skenovanie s nesprávnou kombináciou môže spôsobiť poškodenie originálov alebo zachytenia papiera.
Podávač
Neklaďte spolu originály, ktoré sú na papieri odlišnej gramáže, môže to spôsobiť poškodenie originálov alebo zachytenie papiera.
Nasledujúce režimy nie je možné kombinovať všetky naraz.
<Rôzne veľké originály>
<Posun>
<Vybrať papier>:<Auto>
1
Originály vložte do podávača. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte tlačidlo <Rôzne veľké originály>.
5
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
6
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa kopírovanie.
Ak je použité nastavenie kopírovania <Rôzne veľké originály>, pre výstup každého originálu sa použije optimálny formát papiera. Ak chcete kopírovať všetky originály s rovnakým formátom papiera alebo skopírovať jednostranné originály v rôznych formátoch na obe strany, špecifikujte papier pomocou možnosti <Vybrať papier>.
6W29-03Y