Zabezpečenie prijatých dokumentov pred nepovolanými osobami

 
Táto funkcia sa používa na ukladanie prijatých dokumentov, ktoré spĺňajú určité podmienky, do špecifikovaného úložiska (dôverná faxová schránka). Dôverná faxová schránka obsahuje viac priečinkov a každý priečinok je možné chrániť heslom. V prípade špecifikovania podmienky, napr. na ukladanie všetkých dokumentov od spoločnosti A do priečinka č. 10, máte prístup iba k tým dokumentom, ktoré potrebujete. Táto funkcia zároveň umožňuje nastavením hesla zabrániť neúmyselnému nahliadnutiu do dôverných dokumentov zo strany neoprávnených osôb. Keď indikátor Spracovanie/Dáta na ovládacom paneli nepretržite svieti nazeleno, skontrolujte, resp. vytlačte uložené dokumenty podľa nasledujúcich postupov.
Ak chcete používať túto funkciu
Niektoré funkcie, napríklad miesto ukladania a heslo pre dokumenty, je potrebné uložiť vopred.
1
Stlačte tlačidlo <Schránka faxu/I-faxu>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Dôverná fax. schránka>.
3
Vyberte priečinok, v ktorom sú uložené dokumenty.
Ak je pre daný priečinok nastavené heslo, zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie hesla. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo <OK>.
Zobrazí sa zoznam uložených dokumentov.
4
Vyberte dokument, ktorý sa má tlačiť, a stlačte tlačidlo <Tlač>.
Stlačením tlačidla <Detaily> môžete skontrolovať informácie o dokumente vrátane mena odosielateľa a počtu prijatých strán.
Stlačením tlačidla <Zobraziť obraz> môžete skontrolovať obsah dokumentu, ako aj vyberať a mazať strany.
Stlačením tlačidla <Zmazať>  <Áno> vymažete dokument. Nemôžete vymazať viac dokumentov naraz. Ak chcete vymazať viac dokumentov, dokumenty musíte vybrať a vymazať po jednom.
Nemôžete vytlačiť viac dokumentov naraz. Ak chcete vytlačiť viac dokumentov, dokumenty musíte vybrať a vytlačiť po jednom.
5
Stlačte tlačidlo <Spustiť tlač>.
Ak chcete vymazať dokument, ktorý sa má tlačiť, pred tlačou stlačte tlačidlo <Zmazať súbor po tlači>.
Spustí sa tlač.
TIPY
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa prostredníctvom e-mailu spolu s dokumentmi zasielala aj adresa URL miesta ukladania. Po zadaní adresy URL do panela s adresou vo webovom prehliadači môžete skontrolovať obsah dokumentov zo svojho počítača prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR). <Nastaviť/Registrovať dôverné fax. schránky>
Ak si uložíte ľubovoľnú úroveň dôvernej faxovej schránky pomocou tlačidla <Osobné>/<Zdieľané>, budete môcť vykonávať činnosti rýchlo a efektívne.
6W29-05F