Spoločné odosielanie, resp. ukladanie dokumentov naskenovaných osobitne (tvorba úlohy)

 
Ak máte príliš veľa originálov a nemôžete ich vložiť do podávača všetky naraz, originály môžete naskenovať osobitne a odoslať, resp. uložiť ich ako súbor dokumentov. Zároveň je možné naraz odoslať, resp. uložiť originály naskenované pomocou podávača aj kopírovacej dosky.
1
Umiestnite prvý originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie pre naskenované originály
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> <Tvorba úlohy>  <Zatvoriť>.
6
Stlačením tlačidla  naskenujte originál.
Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s výzvou na skenovanie ďalšieho originálu.
Ak vložíte originály do podávača, vyberte po dokončení skenovania každej dávky originály z pôvodného výstupu.
7
Umiestnite ďalší originál a stlačte tlačidlo .
Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých originálov.
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte tlačidlo <Zmeniť nastavenia>.
Ak do podávača vložíte originály v rôznych formátoch, nastavte režim <Rôzne veľké originály>. Spoločné odosielanie, resp. ukladanie originálov v rôznych formátoch (rôzne veľké originály)
Ak chcete počas kopírovania kopírovať jednostranné a obojstranné originály a ukladať ich ako obojstranné dokumenty, rozdeľte originály na jednostranné a obojstranné dávky. Ak napríklad prvá dávka pozostáva z obojstranných originálov, nastavte režim <2-str. originál>. Následne musíte ručne nastaviť alebo zrušiť režim <2-str. originál> pre každú dávku originálov, ktoré naskenujete.
Nasledujúce funkcie je možné použiť v časti <Zmeniť nastavenia> položky <Skenovať a odoslať>: Potrebné nastavenia skenovania musíte nastaviť vopred, pretože v režime Tvorba úlohy nemôžete meniť ostatné funkcie.
<Vybrať farby>
<Veľkosť skenovania>
<2-str. originál>
<Sýtosť>
<Typ originálu>
Nasledujúce funkcie je možné použiť v časti <Zmeniť nastavenia>, ak je ako miesto určenia funkcie <Skenovať a uložiť> vybratá možnosť <Sieť> alebo <Pamäťové médium>. Potrebné nastavenia skenovania musíte nastaviť vopred, pretože v režime Tvorba úlohy nemôžete meniť ostatné funkcie.
<Vybrať farby>
<Veľkosť skenovania>
<2-str. originál>
<Sýtosť>
<Typ originálu>
8
Stlačte tlačidlo <Spustiť odosielanie>.
Všetky naskenované dokumenty sa skombinujú do jedného a odošlú, resp. uložia sa do špecifikovaného miesta určenia.
6W29-06W