Špecifikovanie nastavení e-mailu

 
Pri odosielaní dokumentov v prílohách e-mailov môžete špecifikovať predmet, text správy, adresu na zaslanie odpovede a prioritu.
Adresu na zaslanie odpovede je potrebné vybrať spomedzi adries uložených v adresári. Požadovanú adresu uložte vopred do adresára. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Môžete špecifikovať miesto určenia z adresára mobilného zariadenia. Z mobilného zariadenia do zariadenia môžete odosielať aj informácie vrátane predmetu, textu a názvu súboru. Obrazovka základných funkcií skenovania
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie pre naskenované originály
5
Stlačte tlačidlo <Voľby> a špecifikujte nastavenia e-mailu.
Postup pri špecifikovaní predmetu a textu
Postup pri špecifikovaní adresy na zaslanie odpovede
Postup pri špecifikovaní priority
6
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
7
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
6W29-076