Odosielanie, resp. ukladanie v špecifikovanom čase

 
Originály môžete naskenovať vopred a naskenované dokumenty môžete odoslať, resp. uložiť v špecifikovanom čase.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Skenovať a odoslať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií skenovania. Obrazovka základných funkcií skenovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie pre naskenované originály
5
Stlačte tlačidlo <Voľby>  <Odložené odoslanie>.
6
Zadajte čas odoslania, resp. uloženia a stlačte tlačidlo <OK>.
Zadajte všetky štyri číslice súčasne. Napríklad čas 5 minút po 7. hodine zadajte ako „0705“ a čas 18 minút po 23. hodine zadajte ako „2318“.
7
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
8
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a odošlú, resp. uložia v špecifikovanom čase.
Na obrazovke <Monitor stavu> môžete skontrolovať, či je odosielanie, resp. ukladanie dokončené alebo nie. Kontrola stavu a denníka naskenovaných dokumentov
Na oneskorené odoslanie môžete rezervovať maximálne 64 úloh. Skutočný počet úloh odosielania, ktoré zariadenie môže spracovať, však môže byť nižší ako 64 a závisí od týchto podmienok:
Keď sa súčasne odosiela viac dokumentov
Keď sa odosielajú veľké dokumenty
Keď schránka faxu/I-faxu využíva veľkú časť pamäte
6W29-070