<Nastavenia papiera>

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe registrácie papiera, ktorý chcete použiť.
<Nastavenia papiera>
  <Predvoľby> <Nastavenia papiera>
Môžete zaregistrovať formát a typ papiera pre jednotlivé zdroje papiera. Toto nastavenie umožňuje dosiahnuť požadované výsledky tlače. Špecifikácia formátu a typu papiera v zásuvke na papier
<Nastavenia správy typu papiera>
  <Predvoľby> <Nastavenia papiera>
Okrem predvolených typov papiera zaregistrovaných v zariadení môžete zaregistrovať/upraviť rôzne zákaznícke typy papiera (používateľom definované typy papiera). Nastavenia správy typu papiera
<Uložiť obľúbený papier (mnohoúč. priečinok)>
  <Predvoľby> <Nastavenia papiera>
Zaregistrovaním papiera, ktorý často používate v mnohoúčelovom priečinku, môžete zaregistrovať do tlačidla. Možnosť „Obľúbený papier“ môžete jednoducho vyvolať z obrazovky, ktorá sa zobrazí po vložení papiera. Uloženie často používaného formátu a typu papiera pre mnohoúčelový priečinok
<Štandardné nastavenia mnohoúč. priečinka>
  <Predvoľby> <Nastavenia papiera>
Môžete nastaviť spôsob výberu papiera na použitie v mnohoúčelovom priečinku. Ak v mnohoúčelovom priečinku vždy používate rovnaký formát/typ papiera, je praktické zaregistrovať papier v časti <Použiť predvoľbu>. Zafixovanie formátu a typu papiera na použitie s mnohoúčelovým priečinkom
Ak v mnohoúčelovom priečinku používate rôzne typy papiera, vyberte možnosť <Vždy špecifikovať>. Ak často používate rôzne typy papiera, registráciou typov papiera vopred môžete eliminovať postup výberu typu papiera. Uloženie často používaného formátu a typu papiera pre mnohoúčelový priečinok
<Registr. užívateľskú veľkosť>
  <Predvoľby> <Nastavenia papiera>
Môžete zaregistrovať najčastejšie používané voľné formáty papiera. Tu zaregistrované formáty papiera sú zobrazené na obrazovke výberu veľkosti papiera pre zásuvku na papier a mnohoúčelový priečinok. Uloženie papiera ľubovoľného formátu (papier vlastného formátu)
6W29-0EY