<Загальні>

Цей розділ містить відомості про параметри функцій, як-от подавання паперу, виведення паперу, параметри друку, параметри сканування та створення файлу.
Залежно від конфігурації додаткового обладнання, установленого на апараті, деякі параметри можуть не відображатися.
<Автом. вибір джерела паперу>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Можна налаштувати джерело паперу, яке використовуватиметься під час копіювання/друку, коли для параметра <Вибір паперу> встановлено значення <Авто>. Цей параметр також застосовується, коли під час копіювання/друку в поточному джерелі паперу залишається мало паперу. Автоматичний вибір відповідного джерела паперу для певної функції
<Переключення способу подавання паперу>
 <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Якщо під час одностороннього та двостороннього друку часто використовується папір з логотипами (наприклад, бланки), для цього параметра можна встановити значення <Пріор.стор.для друку>, щоб перша сторінка друкувалася на лицевій стороні (як під час одностороннього, так і двостороннього друку) без зміни орієнтації паперу. Завантаження бланків
<Час очікування призупиненого завдання>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.> і завдання призупиняється через брак паперу тощо, апарат автоматично розпочинає друк наступного завдання після завершення заданого періоду часу.
<Job Separator Between Jobs>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри виведення паперу>
Цей параметр дає змогу вставляти зазначений папір на початку кожного завдання в разі послідовного друку кількох завдань.
<Job Separator Between Copies>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри виведення паперу>
Цей параметр дає змогу вставляти визначений папір у кожен комплект копій, щоб розділяти ці комплекти. Якщо встановлено цей параметр, папір вставлятиметься під час друку в режимах сортування (у порядку розташування сторінок) зсуву або скріплення.
<Пріоритет друку>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Завдання зі встановленим вищим пріоритетом друкуватиметься після виконання поточного завдання.
<2-сторонній друк>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>  <Параметри за замовчуванням для виведення звіту>
Для друку таких звітів, як Звіт про надсилання та Звіт про керування зв’язком, можна встановити двосторонній друк.
<Автоматичне видалення призупинених завдань>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри друку>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.> і завдання призупиняється через зминання паперу тощо, апарат автоматично видаляє завдання після завершення заданого періоду часу.
<Спосіб усунення зминання в подавачі>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна вибрати, чи слід починати повторне сканування з першої сторінки оригіналу, або відновлювати з тієї сторінки, на якій сканування було перервано через зминання паперу у пристрої подавання.
<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити пріоритет швидкості сканування або пріоритет якості зображення під час чорно-білого сканування.
<Значення гами віддаленого сканування>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити значення гами, яке використовуватиметься для сканування кольорових документів на комп’ютер за допомогою функції мережевого сканування. Вибирайте значення гами, яке найбільше відповідає параметрам комп’ютера. Це дасть змогу надрукувати документ з оптимальною оптичною щільністю.
<Автоматичний перехід у режим онлайн>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Установіть для цього параметра значення <Увімк.> для автоматичного ввімкнення функції віддаленого сканування під час натискання <Сканер> (Екран <Головний>).
<Автоматичний перехід в автономний режим>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Якщо апарат підключено до мережі, яка перебуває в режимі онлайн, то сканування за допомогою функції <Копіювання> або <Сканувати й зберегти> неможливе. Якщо для параметра <Автоматичний перехід в автономний режим> встановити значення <Увімк.>, апарат автоматично переходить в автономний режим після завершення часу, заданого для параметра <Auto Reset Time> у розділі <Настройки> (Параметри/Реєстрація).
<Рівень якості зображення для Компактн.>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Якщо під час використання функції <Сканувати й надіслати> або <Сканувати й зберегти> як формат файлу вибрано PDF/XPS (Compact), можна встановити рівень якості зображення документа.
<Параметри OCR (Пошук у тексті)>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Якщо для параметра <PDF>, <XPS> або <OOXML> вибрано <OCR (Пошук у тексті)> як формат файлу, можна налаштувати параметр «Інтелектуальне сканування», а також установити кількість символів для функції автоматичного оптичного розпізнавання тексту (OCR) в імені файлу. Інтелектуальне сканування – це режим, який визначає напрямок тексту та повертає дані таким чином, щоб документ був розташований у правильній орієнтації під час його перегляду на комп’ютері. Автоматичне оптичне розпізнавання тексту (OCR) в імені файлу – це режим, у якому перші кілька символів тексту документа, що сканується з використанням OCR, автоматично використовуються як ім’я файлу цього документа. Режим автоматичного оптичного розпізнавання тексту (OCR) в імені файлу встановлюється в параметрі <Ім’я файлу> у меню <Додаткові функції> на екрані сканування та надсилання. Зазначення імені файлу
<Параметри трасування та згладжування>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Під час створення файлу, який містить контурну графіку, можна змінити частоту розпізнавання лінійної графіки оригіналу.
<Параметри OOXML>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Можна вказати рівень фонового зображення, рівень розпізнавання кольорового зображення й розпізнавання ширини ліній кольорового зображення під час створення файлів у форматі Office Open XML.
<Включити фонові зображення у файл Word>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Під час створення файлів Word зі сканованих оригіналів можна видалити зображення, визначене як фонове, у файлах Word. Це спрощує редагування файлів Word, оскільки видаляються непотрібні зображення.
<Указати мінімальну версію PDF>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Можна вказати мінімальну версію, яка призначається під час створення PDF-файлів.
<Форматувати PDF у PDF/A>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Можна створювати файли PDF, сумісні із форматом PDF/A-1b. Це підходить для довготривалого зберігання даних, оскільки гарантує, що якість відображення документа PDF буде незмінною навіть у разі зміни програмного забезпечення апарата або програми перегляду.
Цей параметр пов’язаний із наведеними нижче параметрами за замовчуванням:
Параметр <Формат файлу> у розділі <Сканувати й надіслати>
Параметр <Формат файлу> у розділі <Сканувати й зберегти>
Параметр <Формат файлу> у розділі <Параметри переадресації>
<Параметр 256-розрядн. AES для режиму шифр. PDF>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Генерувати файл>
Під час створення зашифрованого файлу PDF можна вибрати такі рівні шифрування PDF: <Acrobat 3.0 або пізнішої версії/40-розр. RC4>, <Acrobat 6.0 або пізніш. версії/128-розр. RC4>, <Acrobat 7.0 або пізніш. версії/128-розр. AES> або <Acrobat 10.0 або еквівалент/256-розр. AES>. Щоб використовувати рівень шифрування <Acrobat 9.0 або еквівалент/256-розр. AES>, а не <Acrobat 10.0 або еквівалент/256-розр. AES>, використовуйте цей параметр для зміни налаштувань.
<Відомості, що використ. для автент. на сервері LDAP>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Задати спосіб автентифікації>
Можна вказати метод автентифікації для доступу до сервера LDAP.
<Відомості, що використ. для автент. на сервері SMTP>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Задати спосіб автентифікації>
Можна вказати метод автентифікації для доступу до сервера SMTP.
<Відом., що вик.для авт.під час перед./перегл.файлів>
  <Параметри функції>  <Загальні>  <Задати спосіб автентифікації>
Можна вказати метод автентифікації для доступу до файлового сервера.
6W2E-0F9