عملیات های اصلی

این فصل عملیات های اصلی را توضیح می دهد، مانند نحوه استفاده از پانل کنترل و نمایشگر پانل لمسی، همچنین نحوه بارگیری کاغذ و اسناد اصلی.

قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات داخلی و بیرونی دستگاه و عملکردهای آنها و همچنین نحوه استفاده از کلیدهای روی پانل کنترل را توضیح می دهد. قطعات و عملکرد آنها

روشن کردن دستگاه

این بخش نحوه روشن یا خاموش کردن دستگاه را توضیح می دهد. روشن کردن دستگاه

استفاده از نمایشگر پانل لمسی

این بخش نحوه استفاده از دکمه های روی نمایشگر پانل لمسی را برای انجام عملیات های مختلف مانند تنظیم و بررسی تنظیمات توضیح می دهد. این بخش همچنین نحوه وارد کردن نوشتار و اعداد را توضیح می دهد که برای عملیات هایی مانند اطلاعات ثبت نام در Address Book و ارسال فاکس ضروری است. استفاده از نمایشگر پانل لمسی

ورود به سیستم دستگاه

این بخش نحوه ورود به دستگاه زمانی که صفحه ورود نشان داده می شود را توضیح می دهد. ورود به دستگاه

قرار دادن اسناد اصلی

این بخش نحوه قرار دادن اسناد اصلی بر روی صفحه شیشه ای و در تغذیه کننده را توضیح می دهد. قرار دادن اسناد اصلی

بارگیری کاغذ

این بخش نحوه بارگیری کاغذ در کشوی کاغذ و سینی چند منظوره را توضیح می دهد. بارگیری کاغذ

سفارشی کردن نمایشگر پانل لمسی

این بخش نحوه مرتب کردن دکمه ها و سفارشی کردن منوها را توضیح می دهد تا استفاده از صفحه نشان داده شده در نمایشگر راحت تر باشد. سفارشی کردن نمایشگر صفحه لمسی

مشخص کردن تنظیمات صدا

این بخش نحوه تعیین تنظیمات صدا را توضیح می دهد، مثلاً صدای تکمیل ارسال فاکس یا زمانیکه خطایی رخ می دهد. تنظیم صداها

ورود به حالت خواب

این بخش نحوه تنظیم حالت خواب را توضیح می دهد. ورود به حالت خواب

ثبت مقصدها

این بخش نحوه ثبت مقصد در Address Book یا دکمه های یک بار لمس برای ارسال فاکس ها یا اسناد اسکن شده را توضیح می دهد. ثبت مقصد
6W1Y-019