שימוש בפקסים מרוחקים

גם אם יש לך מדפסת רב-תכליתית שאינה כוללת אפשרויות פקס, תוכל להשתמש בה כדי לשלוח ולקבל פקסים דרך מדפסת רב-תכליתית אחרת הכוללת פונקציונליות פקס, במידה ששתי המדפסות מחוברות לאותה רשת. במקרה כזה, ניתן לדמות את המדפסת בעלת פונקציונליות הפקס ואת המדפסת חסרת פונקציונליות הפקס למכשיר שרת ולמכשיר לקוח, בהתאמה. שיתוף בפונקציונליות פקס ובקווי תקשורת מקטין עלויות ומציע דרך שימושית להשתמש בפונקציות פקס.
* זמין רק עבור מכשיר זה או מכשיר imageRUNNER ADVANCE series
לפני השימוש בפקס מרוחק
יש לציין מראש את ההגדרות כדי שניתן יהיה להשתמש במכשיר בתור מכשיר שרת או לקוח.
הגדרות עבור מכשירי שרת <שליחה>  <הגדרות פקס מרוחק>
הגדרות עבור מכשירי לקוח <שליחה>  <הגדרות שידור פקס מרוחק>
כדי להשתמש בפונקציה זו
יש להתקין קודם לכן אופציה. אפשרויות מערכת
שליחת פקס
ניתן לשלוח פקס ממכשיר לקוח באותו האופן ששולחים פקס רגיל. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
קבלת פקס
פקסים שהתקבל במכשיר שרת יומרו למסמכי I-fax ויועברו למכשיר לקוח. תצטרך לציין את ההגדרות כדי שמכשיר השרת יעביר מסמכי I-Fax למכשיר הלקוח ושמכשיר הלקוח יקבל מסמכי I-Fax.
הגדרות עבור מכשירי שרת <הגדרות העברה>
הגדרות עבור מכשירי לקוח הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
כאשר מוצג מסך הקלט של מזהה המחלקה והסיסמה, הזן את המזהה ואת הסיסמה הרשומים במכשיר השרת.
פרטי השולח של פקס שנשלח ממכשיר הלקוח יודפסו בהתאם להגדרה במכשיר השרת. <מזהה מסוף שידור>
6W21-05W