Skriva ut jobblistor

Du kan skriva ut jobblistor från den här maskinen och kontrollera detaljerad information och loggar.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobblogg] → välj jobbtyp från listrutan.
OBS!
Du kan skriva ut jobbstatuslistor för sändjobb, förutom jobblogglistor. För att skriva ut jobbstatuslistor, välj [Skicka] från listrutan → tryck på [Skriv ut lista].
3.
Tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].

OBS!
För information om inställningar för utskrift av jobblistor, se "Skriva ut rapporter"
För mer information om utskrift av jobblogglistor, se "LISTA ÖVER UTSKRIFTSLOGG""KOMMUNIKATIONSHANTERINGSRAPPORT S./M." och "Lagra loggrapport"
För mer information om utskrift av jobbstatuslistor, se "LISTA ÖVER SÄNDJOBB"
6Y5R-15H