Åtkomst lagrade filer

Vissa lägen som beskrivs här refererar till läget för funktionen <Kopia>.

Skärmen Lagringsval

Nätverk

Minnesenhet

Skärmen Filval

Nätverk

Minnesenhet

Skärmen Utskriftsinställningar

Nätverk

Minnesenhet

Alternativ

Nätverk

Minnesenhet

7J36-0K4