<Netværk>

Dette afsnit beskriver netværksindstillingerne.
<Leveringsrapport>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Du kan udskrive indstillingerne i <Netværk>. Printning af en liste over indstillinger
<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du ændre netværksindstillingerne. Hvis der sker fejl, som er relateret til netværksforbindelser, vises der en fejlmeddelelse på maskinens touchpanel. Annullering af lås af netværksindstillinger
<Brug IPv4>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Indstil, om IPv4 skal bruges. Indstilling af en IPv4-adresse
<Indstillinger for IP-adresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Angiv IPv4-adressen. Indstilling af en IPv4-adresse
<Indstillinger for DHCP-valg>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Angiv de valgfrie indstillinger for DHCP. Brug af en DHCP-server
<PING-kommando>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Tester, om IPv4-adressen er indstillet korrekt. Udførelse af en forbindelsestest for en IPv4-adresse
<Brug IPv6>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om du vil bruge IPv6. Indstilling af en IPv6-adresse
<Indstillinger for Dynamisk adresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv den dynamiske IPv6-adresse. Indstilling af en IPv6-adresse
<Indstillinger for Manuel adresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv IPv6-adressen manuelt. Indstilling af en IPv6-adresse
<Brug DHCPv6>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om IPv6-adressen skal hentes fra DHCP-serveren. Indstilling af en IPv6-adresse
<PING-kommando>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Tjek, om IPv6-adressen er angivet korrekt. Udførelse af en forbindelsestest for en IPv6-adresse
<Hent kun præfiks til statisk adresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om du kun vil hente den tidligere halvdel af den dynamiske adresse fra DHCP-serveren ved hjælp af DHCPv6.
<Indstillinger for DHCP-valg>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv de valgfrie indstillinger for DHCP. Brug af en DHCP-server
<Indst. for DNS-serveradresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv DNS-serveradresseindstillingerne. Udførelse af DNS-indstillinger
<Indstillinger for DNS-værtsnavn/domænenavn>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv maskinens hostnavn og domænenavn. Udførelse af DNS-indstillinger
<DNS-indstillinger for dynamisk opdatering>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv, om du vil udføre den automatiske opdatering, når bindingen mellem hostnavnet og IP-adressen ændres i et miljø som f.eks. DHCP. Udførelse af DNS-indstillinger
<mDNS-indstill.>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktion på et system, der ikke har en DNS-server. Udførelse af DNS-indstillinger
<Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv navnet på maskinen på netværket og navnet på den netværksgruppe, den tilhører. Hvis dit miljø ikke har arbejdsgrupper, skal du oprette en arbejdsgruppe i Windows og angive navnet på den arbejdsgruppe.
<Indstillinger for SMB-klient>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv de indstilinger, der skal bruges, når maskinen opretter forbindelse til et netværk som en SMB-klient. Udførelse af SMB-indstillinger
<Angiv SMB-klientversion>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv den version af SMB, der skal bruges sammen med SMB-klienten. Udførelse af SMB-indstillinger
<WINS-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for WINS (Windows Internet Name Service). Udførelse af WINS-indstillinger
<LPD-printindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for LPD-printning. Hvis du vil bruge LPD-printning, skal du trykke på <Til> og indstille den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
<RAW-printindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for RAW-printning. Hvis du vil bruge RAW-printning, skal du trykke på <Til> og angive, om der skal bruges tovejskommunikation og den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
<SNTP-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for SNTP-protokollen (Simple Network Time Protocol). Udførelse af SNTP-indstillinger
<FTP-printindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for FTP-printning. Hvis du vil bruge FTP-printning, skal du trykke på <Til> og angive <Brugernavn> og <Password> efter behov.
<Brug UTF-8 for at vise navn på FTP-printjob>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende UTF-8 til visning af filnavne, når du udfører FTP-print.
<WSD-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv WSD-indstillingerne. Hvis du vil bruge WSD (Web Service on Devices) til printprogram, skal du indstille <Brug WSD-print> til <Til>. Hvis du vil bruge WSD til at hente oplysningerne til maskinen, skal du indstille <Brug af WSD-browsing> til <Til>.
Hvis du vil bruge WSD-scanningsfunktionen, skal du indstille <Brug WSD-scanning> til <Til>. Brug af WSD
<Brug FTP PASV-status>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv om FTP PASV-tilstanden skal bruges. Indstilling af PASV-statussen i FTP
<IPP-printindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for IPP-printning. Hvis du vil bruge IPP-printning, skal du trykke på <Til> og indstille, om du vil kun tillade kommunikationsdata, der er krypteret med TLS (IPP-printning), og om du vil bruge IPP-godkendelse.
<Indstillinger for rundsendingsdetektering>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for rundsendingsdetektering. Overvågning af maskinen fra systemer til enhedsadministration
<Indstillinger for beskeder i Dvaletilstand>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for multicast-afsendelse af meddelelser på netværket.
<Brug HTTP>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Aktivér eller deaktivér HTTP-indstilling.
<TLS-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Du kan indstille et nøglepar, TLS-version og krypteringsalgoritme, der skal bruges, efter det er bekræftet, at en maskinen anvender TLS-krypteret kommunikation. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
<Proxy-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for proxyen. Indstilling af proxy
<Bekræft Godk.info., når indstillet i Adm. af godk.>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om maskinen kontrollerer godkendelsesoplysninger, når du printer med en V4-printerdriver.
<Indstillinger for IPSec>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv IPSec-indstillingerne. Konfiguration af IPSec-indstillingerne
<Indstillinger for TCP/IP-valg>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv størrelsen på TCP-indstillingsvinduet og MTU.
<Brug Network Link Scan>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende Network Link Scan.
<SNMP-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv SNMP-indstillingerne. Overvågning og styring via SNMP
<Formatér værtsressourcer MIB til RFC2790>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om host-ressourcernes MIB overholder specifikationerne i RFC2790.
<Indstilling for dedikeret port>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om du vil konfigurere/henvise til detaljerede informationer for maskinen fra Canon-driverne eller fra hjælpesoftwaren.
<Godkendelsesmetode for dedikeret port>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv godkendelsesmetoden for den dedikerede port.
<Brug spool-funktion>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om du vil spole printjobs, der sendes til maskinen, til maskinens opbevaringsenhed.
<Ventetid for opkobling ved opstart>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv ventetiden for tilslutning til et netværk, når maskinen starter. Indstilling af ventetiden ved tilslutning til et netværk
<Indstillinger for Ethernet-driver>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv indstillingerne for Ethernet-driveren. Udførelse af Ethernet-indstillinger
<Indstillinger for IEEE 802.1X>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv indstillingerne for IEEE 802.1X. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelsesindstillingerne
<Udgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Tillad altid Afsendelse/Modtagelse med ICMP>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv4-adressefilter>
Angiv, om ICMP-kommunikation altid skal tillades.
<Udgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv6-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv6-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Tillad altid Afsendelse/Modtagelse med ICMPv6>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv6-adressefilter>
Angiv, om du altid tillade ICMPv6-kommunikation.
<Udgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af MAC-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af MAC-adresser i firewallindstillinger
<IP-adresse bloklog>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Viser logfilen for blokering med et IP-adressefilter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Brug Mopria>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om du vil printe data direkte fra mobile enheder, der understøtter Mopria®, som f.eks. smartphones og tablets. Anvendelse af maskinen gennem applikationer
<Brug AirPrint>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om du vil printe direkte fra en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac, der understøtter AirPrint. Brug af AirPrint
<Vis fejl for AirPrint>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om en fejlskærm skal vises i kontrolpanelet, hvis udskrivning ikke kan udføres som forventet på grund af et problem med printdataene under udskrivning med AirPrint.
Hvis dette er slået <Til>, vises en fejlskærm på kontrolpanelet. Annuller jobbet, efter du har kontrolleret fejlskærmen. Hvis dette er slået <Fra>, vises der ikke en fejlskærm på kontrolpanelet, men jobbet forbliver i jobhistorikken med angivelsen <->.
<Indstillinger for Universal Print>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Netværk>
Angiv de universelle printindstillinger. Printning ved hjælp af Microsoft-skytjeneste (universelt print)
<Indst. f. information om enhedens placering>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv indstillingerne for information om enhedens placering. Brug af AirPrint
<Vælg Interface>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Indstil, om der skal bruges et kablet LAN af sig selv, eller et kablet LAN og trådløst LAN samtidigt eller et kablet LAN og et andet kablet LAN samtidigt. Valg af netværkstilslutningsmetoden
<Indstillinger for Trådløst LAN>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv indstillinger for trådløst LAN. Tilslutning til trådløst LAN
<Information om Trådløst LAN>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Viser de indstillede informationer for trådløst netværk. Tjek indstillingerne for og informationerne om det trådløse LAN
<Energisparestatus>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv, om du vil indstille maskinen til periodisk at gå i strømbesparende status i overensstemmelse med de signaler, der udsendes af en trådløs router. Tilslutning til trådløst LAN
<Brug direkte forbindelse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv, om du vil anvende en direkte forbindelse. Direkte tilslutning
<Type af Direkte forbindelse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Vælg typen af direkte forbindelse. Direkte tilslutning
<Enhedsnavn for Wi-Fi Direct>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv det enhedsnavn, der skal bruges til direkte forbindelse (Wi-Fi Direct).
<Tid til Direkte forbindelse-sessionen afsluttes>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv den tid, hvor kommunikationen automatisk afsluttes, når der er en længere periode uden dataafsendelse/-modtagelse, mens der kommunikeres ved hjælp af direkte forbindelse.
<Indstillinger for Access Point Mode>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv indstillingerne for adgangspunktstatus.
<Hold altid aktiveret, når SSID/netvrksnøgle er angivet>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Hvis <Angiv SSID, der skal bruges> og <Angiv den netværksnøgle, der skal bruges> er aktiveret i <Indstillinger for Access Point Mode>, kan der oprettes direkte forbindelser uden at trykke på <Aktivér> i <Direkte forbindelse> i <Mobilportal>.
<Indstillinger for IP-adresse for Direkte forbindelse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv den IP-adresse, der skal distribueres til mobilenheder, der opretter forbindelse via en direkte forbindelse.
<Indstillinger for personlig SSID og netværksnøgle>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv et SSID og en netværksnøgle for hver bruger, når du logger og opretter forbindelse via direkte tilslutning. Hvis du vil indstille et SSID, skal du indstille <Brug brugerdefineret SSID> til <Til> og angive SSID'et. Hvis du vil indstille en netværksnøgle, skal du indstille <Brug brugerdefineret netværksnøgle> til <Til> og angive netværksnøglen.
Hvis <Automatisk aktivering/deaktivering af Direkte forbindelse ved Log ind/Log ud> er indstillet til <Til>, er direkte forbindelser mulige, når du logger på, uden at trykke på <Mobilportal>  <Direkte forbindelse> <Aktivér>.
<Samme Brugernavn som Login-navn for printjob>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv, om login-navnet skal vises som brugernavnet på det printjob, der printes ved hjælp af en direkte forbindelse.
<Indstillinger for IP-adresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Angiv den IPv4-adresse, du vil bruge med til et trådløst LAN (underlinje), når du både bruger et kablet og trådløst LAN samtidigt.
<Prioriteret linje for kommunikation m. mobile enheder>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Vælg linjen, du vil forbinde mobilenheder til, når du bruger både et kablet LAN (hovedlinje) og et trådløst LAN (underlinje) samtidigt.
<Indstillinger for Ethernet-driver>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Angiv indstillingerne for Ethernet-driveren for underlinjen. Udførelse af Ethernet-indstillinger
<Udgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv transmissionsfiltret i indstillingerne for underlinjen. Konfiguration af underlinjens firewall
<Indgående filter>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>  <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv modtagelsesfiltret i indstillingerne for underlinjen. Konfiguration af underlinjens firewall
<Indst. for DNS-serveradresse>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Indstillinger for systemdatakommunikation>
Angiv indstillingerne for DNS-serveradressen for underlinjen. Indstilling af DNS for underlinjen
<Proxy-indstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Indstillinger for systemdatakommunikation>
Angiv proxyindstillingerne for underlinjen. Indstilling af proxy
<Indstillinger for Statisk routing>
 (Indstill./Registrer)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv indstillingerne for den statiske routning af IPv4-adresser. Indstillng af statisk routing
7HY0-0ER