<Nastavitve papirja>

Določite nastavitve za uporabljen papir.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Za vsak vir papirja lahko registrirate velikost in vrsto papirja. Ta nastavitev vam omogoča, da dosežete ustrezne rezultate tiskanja. Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve papirja>
Vir papirja
<Nast>:
<Tanek 2 (52-59 g/m2)>, <Tanek 1 (60-63 g/m2)>, <Navadni>, <Težek 1 (106-128 g/m2)>, <Težek 2 (129-150 g/m2)>, <Težek 3 (151-163 g/m2)>, <Recikliran 2 (76-90 g/m2)>, <Luknjan 2 (76-90 g/m2)>, <Prosojnica>, <Barvni (64-82 g/m2)>
<Uporabniška velikost>, <Kuverta>, <Neprepoznana stand. velikost>
Da
Da
Da*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Uporabniška velikost> in <Kuverta> ni mogoče nastaviti z vmesnikom Daljinski UI.
*2 <Uporabniška velikost> ni mogoče uvoziti s funkcijo Uvozi vse.
Če ste spremenili velikost ali vrsto papirja, vstavljenega v vir papirja, obvezno spremenite tudi to nastavitev.
Če ste spremenili velikost ali vrsto papirja, vstavljenega v vir papirja, obvezno spremenite nastavitev <Skupina velik. pap. za Avto prepoznavo v kaseti>.

<Skupina velik. pap. za Avto prepoznavo v kaseti>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Za vsak vir papirja lahko nastavite skupino velikosti papirja, da naprava samodejno zazna naloženo velikost papirja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Skupina velik. pap. za Avto prepoznavo v kaseti>
<Večnamenski podstavek>: <Velikost A/B>, <Velik. v inčah>, <Velikost A/K>
<Kaseta za papir>: <Vse velikosti>, <Velikost A/B>, <Velik. v inčah>, <Velikost A/K>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Vodila za papir morate pravilno nastaviti glede na velikost papirja. Nepravilna nastavitev vodil za papir lahko povzroči zagozdenje papirja.

<Izbira papirja A5R/STMTR>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Ko v kaseto za papir naložite papir A5R ali STMTR, lahko nastavite velikost, ki jo želite uporabiti za to operacijo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira papirja A5R/STMTR>
<A5R>, <STMTR>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev je omogočena, če je v <Vse velikosti> izbrano <Skupina velik. pap. za Avto prepoznavo v kaseti>.

<Nastavitve Nadzora tipa papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Poleg privzetih vrst papirja, ki so registrirane v napravi, lahko registrirate/uredite različne vrste papirja po meri (vrste, ki jih določi uporabnik). Nastavitve nadzora vrste papirja
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve Nadzora tipa papirja>
<Podrobn./Sprem.>
<Ime>, <Kategorija>, <Osnovna teža>, <Končna obdelava>, <Tip>, <Barvni>, <Uporabi kot vzorčni papir>, <Nastav. korekcije prem.>, <Nastavitev sijaja>, <Nastavite sek. transf. napetost>
<Podvojitev>, <Brisanje>
Da
Ne
Da
C*1
Paper Type Management Settings
*1 <Uporabi kot vzorčni papir>, <Nastavitev sijaja> in <Nastavite sek. transf. napetost> so kategorizirane kot »A«.

<Registr. priljubljenega papirja (Večnam. podstavek)>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Nastavitve papirja lahko preprosto določite tako, da papir, ki ga pogosto uporabljate v večnamenskem pladnju, registrirate na nek gumb. »Priljubljeni papir« je mogoče enostavno priklicati z zaslona, ki se prikaže, ko je papir naložen. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr. priljubljenega papirja (Večnamenski podstavek)>
<P1> do <P30>:
<Reg./Sprem.>, <Preimenov.>, <Brisanje>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Privzete nastavitve večnam. podstavka>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Nastavite lahko način izbire papirja, ki se uporablja v večnamenskem pladnju. Če v večnamenskem pladnju vedno uporabljate isto velikost/vrsto papirja, je priročno, da papir registrirate v <Uporabi prednastavljeno>. Določanje velikosti in vrste papirja na večnamenskem pladnju
Če v večnamenskem pladnju uporabljate različne vrste papirja, izberite <Vedno določi>. Če pogosto uporabljate več vrst papirja, se lahko postopku izbire vrste papirja izognete tako, da vnaprej registrirate vrste papirja. Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzete nastavitve večnam. podstavka>
<Uporabi prednastavljeno> (<Registracija>)
<Vedno določi> (<Standardno>, <Priljubljeni papir>)
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Ko so izpolnjeni naslednji pogoji, lahko s pritiskom <Zač. spr. pap. v VN podstavku> na zaslonu za izbiro papirja <Kopiranje> in <Dostop do shranjenih datotek> spremenite velikost/vrsto papirja, ki ga želite naložiti iz večnamenskega pladnja:
Če je na večnamenskem pladnju naložen papir
Če je ta nastavitev nastavljena na <Uporabi prednastavljeno>
Če je <Način podaj. pap. za opravila goniln. tisk. z VN podst.> nastavljena na <Način A (Prednost nast. gon. tiskaln.)>

<Registracija uporabniške velikosti>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>
Registrirate lahko pogosto uporabljene poljubne velikosti papirja. Velikosti papirja, ki jih registrirate tukaj, so prikazane na zaslonu za izbiro velikosti papirja za kaseto za papir in večnamenski pladenj. Registracija papirja poljubne velikosti (papirja velikosti po meri)
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija uporabniške velikosti>
<S1> do <S4>:
<Reg./Sprem.>, <Preimenov.>, <Brisanje>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
8376-0H4