<Nastavitve ODD Daljinskega faksa>

Določite nastavitve v odjemalski napravi za funkcijo oddaljenega pošiljanja faksov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Naslov strežnika dalj. faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Določite naslov IP ali ime naprave oddaljenega strežnika za faks.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Naslov strežnika dalj. faksa>
Vnesite naslov IP ali ime gostitelja
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potek časa ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Če se oddaljeni strežnik za faks ne odzove v času, ki je določen v nastavitvi »ODD-čas potekel«, se opravilo oddaljenega pošiljanja faksa prekliče.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potek časa ODD>
od 1 do 24 do 99 (v korakih po eno uro)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Štev. linij za ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Nastavite lahko število linij, ki jih lahko izberete pri oddaljenem pošiljanju faksov. Število linij nastavite na število telefonskih linij, kot jih je priključenih v napravo strežnika za oddaljeno pošiljanje faksov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Štev. linij za ODD>
1 do 4 linije
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Izbira prioritetne linije>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Določite lahko linijo, ki jo želite uporabljati pri oddaljenem pošiljanju faksov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira prioritetne linije>
<Avto>, <Linija 1> do <Line n>*1
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Prikaz glede na število linij, ki so nastavljene v polju <Štev. linij za ODD>.

<Uporabi IP Faks>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Določite lahko, ali naj se uporabljajo faksi IP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IP Faks>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve načina komuniciranja IP faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Določite lahko način komunikacije pri pošiljanju faksov IP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve načina komuniciranja IP faksa>
<Uporabi Intranet>: <Da>, <Ne>
<Uporabi prehod VoIP>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0K7