<Регулювання якості зображення>

Укажіть налаштування якості зображення для копіювання та друку.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Автокоригування градації відтінків>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Якщо під час друку градація значно відрізняється від градації оригінального документа, настроювання цього параметра допомагає наблизити градацію надрукованого документа до оригіналу. Настроювання градації відтінків
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Auto Adjust Gradation>
Якщо для параметра <Тонкий/Звичай ний/Вторинний> установлено значення:
<Повне настроювання>: Вибір паперу, <Start Printing>
<Швидке налаштування>: <Пуск>
Так
Так
Ні
Ні
-
Якщо встановлено параметр <Цупкий>:
<Повне настроювання>: Вибір паперу, <Start Printing>
Якщо встановлено параметр <Для принтера 1200 точок/дюйм>:
<Повне настроювання>: Вибір паперу, <Start Printing>
<Ініціал. за викор. повн. настроюв.>: <On>, <Off>
Рекомендовано вибирати <Повне настроювання> під час виконання автоматичного настроювання градації відтінків. У період між регулярними повторними калібруваннями для повного регулювання вибирайте <Швидке налаштування> для швидкого, але менш повного настроювання.
Пробні сторінки не враховуються в загальній кількості скопійованих або надрукованих сторінок.

<Корекція насиченості>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Якщо насиченість друку значно відрізняється від оригіналу, це налаштовує насиченість сканування ближче до оригіналу. Настроювання насиченості
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Корекція насиченості>
<Copy>: <Світл.>, <Темний> (9 рівнів)
<Надіслати/Сканувати й зберегти Ч/Б (крім пошт. скриньки))>: <Світл.>, <Темний> (9 рівнів)
<Сканув. в кольорі для ф-ції Надіслати/Сканув. й зберегти>: <Світл.>, <Темний> (9 рівнів)
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Корекція затемнення>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Якщо ділянки зображення, яке потрібно надрукувати, мають нерівномірну насиченість, цей параметр дає змогу настроїти друк із рівномірною насиченістю. Корекція нерівномірної насиченості
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Корекція затемнення>
Якщо встановлено параметр <Корекція за доп. денситометра>:
<Start Printing>
Так
Так
Ні
Ні
-
Якщо встановлено параметр <Візуальна корекція>:
<Fine Adjust>, <Вивести пробну сторінку>, <Restore Initial Settings>, <Віднов. попередні параметри>
Якщо встановлено параметр <Корекція сканера>:
Вибір паперу, <Start Printing>, <Почати сканування>

<Автоматична корекція колірного зсуву>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Якщо кольори під час друку зливаються чи розмиваються, можливо, має місце невідповідність кольорів (неправильне суміщення кольорів). Ця функція коригує друк таким чином, щоб неправильне суміщення кольорів не виникало. Корекція невідповідності кольорів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автоматична корекція колірного зсуву>
<Start>
Так
Так
Ні
Ні
-

<Параметри барвистості повноколірного друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Цей параметр дає змогу під час кольорового друку зробити кольори більш насиченими. Підвищення жвавості кольорів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри барвистості повноколірного друку>
<Standard>, <Level 1>, <Level 2>
Так
Так
Ні
A
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр застосовується лише до завдань копіювання та друку документів (відсканованих даних), збережених у поштових скриньках.

<Точне настроювання масштабування>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Якщо під час копіювання розмір зображення значно відрізняється від оригінального документа, можна настроїти друк таким чином, щоб розмір скопійованого зображення під час друку був наближений до розміру оригінального документа. Настроювання розміру зображення
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Точне настроювання масштабування>
<X>:
від -1,0% до 0% до +1,0% (із кроком 0,1%)
<Y>:
від -1,0% до 0% до +1,0% (із кроком 0,1%)
Так
Так
Ні
A
Settings/Registration Basic Information

<Параметри зразка згладжування>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Установіть шаблон растрування, щоб створювати друковані зображення з більш плавними переходами та краями. Установлення шаблону растрування
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри зразка згладжування>
<Pattern 1>, <Pattern 2>
Так
Ні
Ні
Ні
-

<Регул. об’єму тонера, що викор. для кольор. друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>
Регулюючи кількість тонера, що використовується під час кольорового друку, ви можете усунути такі проблеми, як смуги й нерівномірність. Зменшення кількості тонера, що використовується під час кольорового друку
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Регул. об’єму тонера, що викор. для кольор. друку>
<Off>, <Level 1>, <Level 2>
Так
Ні
Ні
A
Settings/Registration Basic Information
8378-0J0