<Ліцензія/Інше>

Укажіть параметри для реєстрації ліцензій і для програмного забезпечення, яке можна використовувати на апараті.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Реєструвати ліцензію>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Введіть ключ ліцензії для параметра системи, який може використовуватися на апараті. Інсталяція системних параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати ліцензію>
не більше 24 символів
Ні
Ні
Ні
Ні
-

<Параметри AddOn>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Укажіть параметри надбудови.

<Параметри інтерфейсу віддаленого користувача>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, чи використовувати Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) для роботи з апаратом та зміни параметрів.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри інтерфейсу віддаленого користувача>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <On>:
<Use TLS>: <On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Видалити вміст дошки повідомлень>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, щоб видалити повідомлення від адміністратора, які відображаються на панелі керування.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Видалити вміст дошки повідомлень>
<Yes>, <Ні>
Ні
Ні
Ні
Ні
-
Якщо на дошці повідомлень відображається кнопка <OK>, натисніть <OK> для роботи з апаратом. Для очищення дошки повідомлень без відображення кнопки <OK> необхідно скористатись Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

<Visual Message Settings>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Укажіть параметри візуального повідомлення. Налаштування функції Візуальне повідомлення
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Час відображення: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Вміст: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Якщо вибрано <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Якщо вибрано <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Увімк., вимк.
<Add CN to Verification Items>: Увімк., вимк.
Ні
Ні
Так
C
Visual Message Settings
Цей параметр можна вказати тільки з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

<Параметри віддаленого керування>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Укажіть, чи слід увімкнути функцію дистанційного керування. З її допомогою можна вказувати параметри й обробляти завдання з комп’ютера, відображаючи на екрані комп’ютера екран сенсорного дисплея.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри віддаленого керування>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <On>:
<Пароль>: Не більше 8 символів (тільки буквено-цифрові символи)
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо виконується дистанційне керування, наведені нижче параметри неможливо змінити або виконати.

<Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, чи використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Використання ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Зареєструвати/оновити програмне забезп.>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
На апарат можна інсталювати додаткові модулі системи/програми-надбудови. Інсталяція системних параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Зареєструвати/оновити програмне забезп.>
<Установ програми/дод функ>, <Update Firmware>, <Параметри керування ПЗ>, <Заплановане оновлення>
Ні
Ні
Так
Ні
-

<Запустити програму початкового налаштування>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Дотримуйтесь інструкцій майстра для налаштування вихідних параметрів апарата. Настроювання за допомогою Посібника з настроювання
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Запустити програму початкового налаштування>
<Start>
Ні
Ні
Ні
Ні
-

<Дозволити використ. ф-цію друку з моб. пристрою>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Якщо для цього параметра встановлено значення <On>, дії з документами, збереженими в <Print>, можна виконувати з мобільного пристрою.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Дозволити використ. ф-цію друку з моб. пристрою>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Ні
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Тільки для апаратів, які підтримують функцію примусового утримання.
8378-0L7