تمیز کردن تغذیه کننده

در صورت بروز هر کدام از مشکلات زیر هنگام اسکن کردن سند از تغذیه کننده، تمیز کاری تغذیه کننده را انجام دهید.
سند به طور واضح اسکن نمی شود
اندازه سند به درستی قابل تشخیص نیست
سند در حین اسکن کردن کثیف می شود
کاغذ به طور مکرر گیر می کند
زمان تمیز کردن رولرها آنها را بچرخانید.
1
دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
خاموش کردن دستگاه
قبل از خاموش کردن دستگاه وضعیت عملکردی آن را مورد بررسی قرار دهید. حتی اگر دستگاه عملیاتی را انجام می دهد می توانید آن را خاموش کنید، ولی اینکار می تواند موجب قطع شدن عملیات و آسیب به داده ها می شود.
2
اهرم را بکشید و درپوش تغذیه کننده را باز کنید.
3
غلتک های داخل درپوش تغذیه کننده را تمیز کنید.
با یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب، رولرها را تمیز کنید. بعد از آن رولرها را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
اگر رولرها و نواحی اطراف بسیار کثیف هستند، آنها را تمیز کنید. برای اینکار، پارچه ای را با آب خیس کنید و کامل بچلانید سپس نواحی کثیف را با آن تمیز کنید. بعد از آن این نواحی را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
4
داخل درپوش داخلی تغذیه کننده را تمیز کنید.
درپوش داخلی تغذیه کننده را باز کنید.
پلاستیک شفاف را تمیز کنید.
با یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب، پلاستیک را تمیز کنید. بعد از آن پلاستیک را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
قبل از رفتن به مرحله بعد منتظر بمانید تا رطوبت کاملاً خشک شود.
رولرهای داخل درپوش داخلی را تمیز کنید (در سه قسمت).
با یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب، رولرها را تمیز کنید. بعد از آن رولرها را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
قبل از رفتن به مرحله بعد منتظر بمانید تا رطوبت کاملاً خشک شود.
درپوش داخلی تغذیه کننده را ببندید.
هنگام بستن درپوش داخلی تغذیه کننده، مراقب باشید انگشتتان گیر نکند چون ممکن است موجب آسیب شخصی شود.
5
ناحیه اسکن کردن تغذیه سند (نوار باریک شیشه ای) و ناحیه سفید رنگ (رولرها و صفحه) را تمیز کنید.
تغذیه کننده کاغذ را باز کنید.
صفحه سفید را تمیز کنید.
با یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب، صفحه را تمیز کنید. بعد از آن صفحه را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
قبل از رفتن به مرحله بعد منتظر بمانید تا رطوبت کاملاً خشک شود.
ناحیه اسکن تغذیه سند را تمیز کنید.
یک پارچه نرم را با آب خیس کنید و خوب بچلانید، سپس نواحی مورد نظر را با آن تمیز کنید. سپس این نواحی را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
قبل از رفتن به مرحله بعد منتظر بمانید تا رطوبت کاملاً خشک شود.
تغذیه کننده را ببندید.
زمان بستن تغذیه کننده مراقب باشید انگشتتان گیر نکند چون ممکن است موجب آسیب شخصی شود.
6
درپوش تغذیه کننده را به آرامی ببندید.
هنگام بستن درپوش تغذیه کننده مراقب باشید انگشتتان گیر نکند چون موجب آسیب شخصی می شود.
7
سیم برق را به پریز دیوار وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.
روشن کردن دستگاه
اگر بعد از تمیز کردن تغذیه کننده، هنوز خطوط سیاه روی سند اصلی یا کاغذ دیده می شود
حدود 10 برگ کاغذ اندازه A4 در تغذیه کننده قرار دهید و مراحل زیر را برای اجرای <Clean Feeder> انجام دهید. وقتی پیغامی مبنی بر پایان تمیز کاری نشان داده شد، از تغذیه کننده استفاده کنید و یک سند اصلی را کپی کنید تا متوجه شوید آیا مشکل برطرف شده است.
تمیز کردن تغذیه کننده تقریباً 15 ثانیه طول می کشد.

838E-01A