تعویض کارتریج تونر

زمانی که تونر رو به تمام شدن می رود یا تمام می شود، پیامی نشان داده می شود که به شما فرمان می دهد یک کارتریج تونر جدید آماده کنید یا کارتریج تونر را تعویض نمایید. طبق پیام نشان داده شده یک کارتریج تونر جدید آماده کنید یا کارتریج تونر را تعویض نمایید.
تا زمانی که پیامی مبنی بر تعویض کارتریج های تونر نشان داده نشده است، کارتریج های تونر را تعویض نکنید.
برای اطلاع از جزئیات هر پیام، به اقدام مناسب برای هر پیام مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به شماره های محصول برای کارتریج های تونر به قطعات تعویضی مراجعه کنید.
می توانید مقدار فعلی تونر باقیمانده را بررسی کنید. بررسی سطح تونر باقیمانده

روش تعویض کارتریج تونر

قطعات الکتریکی انتهای کارتریج تونر را لمس نکنید.
هنگام تعویض چندین کارتریج تونر به صورت همزمان، آنها را به ترتیب مشکی، زرد، قرمز، یشمی تعویض کنید.
1
را فشار دهید.
وقتی تونر مشکی یا همه تونرها تمام شدند، نیازی به انجام این عملیات نیست.
2
درپوش جلوی واحد اصلی را باز کنید.
3
کارتریج تونر را بیرون بکشید.
کارتریج تونر رنگ نمایش داده شده روی صفحه را بیرون بکشید.
دقت کنید کارتریج تونر به چیزی برخورد نکند و به آن ضربه وارد نشود. این کار می تواند موجب نشتی تونر شود.
4
کارتریج تونر جدید را از جعبه بیرون آورید.
5
در حالیکه قسمت سفید کارتریج تونر جدید رو به بالاست، کارتریج تونر را تقریباً 10 مرتبه به بالا و پایین تکان دهید.
تکان دادن کارتریج تونر موجب یکدست شدن تونر داخل آن می شود.
قسمت سفید کارتریج تونر را به سمت پایین نگیرید. اینکار از توزیع مناسب تونر جلوگیری می کند.
6
کارتریج تونر جدید را نصب کنید.
قبل از نصب کارتریج تونر، تأیید کنید که رنگ کارتریج تونر و رنگ نشان داده شده روی شکاف واحد اصلی یکسان هستند.
کارتریج تونر را با سطح صاف نوک آن که رو به پایین است نگه دارید، کارتریج را تا جایی که می شود در واحد اصلی به جلو بلغزانید.
7
درپوش جلوی واحد اصلی را ببندید.
اگر چاپ به دلیل تمام شدن تونر قطع شد، به محض تعویض کارتریج تونر دوباره به طور خودکار از سر گرفته می شود.
حتی اگر تونر یشمی، قرمز یا زرد تمام شد، تا زمانی که تونر مشکی وجود داشته باشد، می توانید به چاپ سیاه و سفید ادامه دهید، اما کیفیت چاپ افت خواهد کرد. اگر می خواهید به چاپ سیاه و سفید ادامه دهید، تا زمانی که چاپ کامل نشده است، کارتریچ تونر را تعویض نکنید.
اگر بعد از تعویض کارتریج تونر، رنگ و تراکم چاپ تغییر کرد، تنظیم را انجام دهید.
838E-01E