اگر دستگاه کار نمی کند

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی روی داد، پیش از تماس با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود، موارد زیر را بررسی کنید.

ابتدا این موارد را بررسی کنید

آیا پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود؟

وقتی در حین کار با دستگاه، خطا یا مشکلی پیش می آید، پیامی روی نمایشگر پانل لمسی نمایش داده می شود.
یک پیام یا شماره که با "#" شروع می شود (یک کد خطا) نشان داده می شود

آیا  (صرفه جویی در انرژی‎‏) روشن است؟

اگر روشن است،  (صرفه جویی در انرژی) را فشار دهید تا حالت "خواب" را لغو کنید.

آیا دستگاه به درستی به رایانه وصل شده است؟

اتصال شبکه دستگاه و رایانه را بررسی کنید.
تنظیم محیط شبکه

اگر دستگاه به عملیات رایانه پاسخ نمی دهد

دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.

اگر دستگاه حتی با وجود روشن بودن پاسخ نمی دهد، کلید اصلی برق دستگاه را خاموش کنید (خاموش کردن دستگاه). مطمئن شوید که کابل برق به درستی وصل است، بعد از خاموش شدن حداقل 10 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره کلید برق اصلی دستگاه را روشن کنید (روشن کردن دستگاه).

بررسی کنید که آیا درایور دستگاه به درستی نصب شده است.

برای دریافت اطلاعات درباره نصب درایور، به نصب درایورها رجوع کنید.

بررسی کنید آیا آدرس IP دستگاه درست است.

تنظیمات آدرس IP را بررسی کنید و آنها را درصورت اشتباه بودن تغییر دهید. برای کسب اطلاعات درباره تنظیمات، به تنظیم با استفاده از "راهنمای تنظیم" مراجعه کنید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد

به عنوان کاربر ثبت شده به سیستم وارد شوید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد، برای ادامه کار با دستگاه باید به عنوان یک کاربر ثبت شده به سیستم وارد شوید.
ورود به دستگاه
838E-0R3