مشکلات مربوط به شبکه

مشکلات مربوط به ارتباط

نمی توان شبکه را راه اندازی کرد.

بررسی کنید آیا <Confirm Network Connection Setting Changes> روی <On> تنظیم شده است.
<Confirm Network Connection Setting Changes>

مقصدی ناخواسته شماره گیری می شود.

اگر یک روتر شماره گیری در شبکه موجود باشد و دستگاه به آن متصل باشد، بسته به تنظیمات دستگاه یا روتر شماره گیری، دستگاه به مقصدی غیر از مقصد موردنظر متصل می شود. این مسأله ممکن است منجر به هزینه اشتراک خط و هزینه تماس شود. موارد زیر را بازبینی کنید.
اگر روتر شماره گیری نباید بسته ها را از طریق پخش ارسال کند، تنظیمات روتر را تغییر دهید تا مطمئن شوید روتر بسته ها را ازطریق روشی غیر از پخش ارسال می کند. اگر لازم است روتر شماره گیری امکان پخش داشته باشد، بررسی کنید که مقصد غیر ضروری تنظیم نشده باشد.
بررسی کنید که نام میزبان، آدرس IP سرور فایل و سرور ایمیل و غیره که در دستگاه تنظیم شده است درست باشد.
اگر سرور DNS روی یک سرور خارجی است، حتی هنگام اتصال به تجهیزات موجود در همان شبکه ای که دستگاه وجود دارد، از آدرس IP به جای نام میزبان برای مقصد استفاده کنید.
اگر سرور DNS در همان شبکه ای است که دستگاه به آن متصل است، بررسی کنید آیا اطلاعات دستگاه های متصل به شبکه خارجی در سرور DNS ثبت شده است یا نه، و اینکه این اطلاعات صحیح است یا نه.

دستگاه از رایانه شناسایی نمی شود.

اگر آدرس IP رایانه ای که Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) و نرم افزار کاربردی در آن اجرا می شود، در <Firewall Settings> اجازه ارسال و دریافت نداشته باشد، اطلاعات مربوط به دستگاه در رایانه نشان داده نمی شود. ببینید که آیا تنظیمات درست است.
تعیین آدرس های IP در تنظیمات دیوارهای آتش
وقتی از نرم افزار Canon مانند iW Management Console استفاده می کنید، <Set Dedicated Community> را روی <On> تنظیم کنید و <Read/Write> را برای <MIB Access Permission> انتخاب کنید. همچنین <Dedicated Port Settings> را روی <On> تنظیم کنید.
نظارت و کنترل از طریق SNMP‏
هنگامی که از نرم افزار کاربردی برای دسترسی به دستگاه استفاده می شود، اگر نام community چیزی غیر آنچه در نام SNMP community تنظیم شده در دستگاه باشد، دستگاه شناسایی نمی شود. نام SNMP community را بررسی کنید.
نظارت و کنترل از طریق SNMP‏
اگر پیام "An error has occurred." در مرورگر وب نمایش داده شد، و Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) راه اندازی نشد، ممکن است داده نامعتبری در حافظه پنهان باقی مانده باشد. حافظه پنهان مرورگر وب را پاک کنید.
اگر دستگاه وارد حالت خواب شود، ممکن است توسط رایانه شناسایی نشود. گزینه  (صرفه جویی در انرژی) را فشار دهید تا حالت "خواب" را لغو کنید یا <Sleep Mode Energy Use> را به <High> تغییر دهید.
خروج از حالت خواب

مشکلات مربوط به ارتباط بی سیم

نمی توان به طور همزمان از LAN بی سیم و LAN سیم دار استفاده کرد.

نمی توانید LAN بی سیم و LAN سیم دار را به طور همزمان وصل کنید. USB و LAN بی سیم یا USB و LAN سیم دار را می توان به طور همزمان استفاده کرد.

‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نشان داده نمی شود.

آیا <Use HTTP> و <Remote UI Settings> روی <On> تنظیم هستند؟
<Use HTTP>
آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
اگر به LAN بی سیم متصل هستید، Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را پس از اطمینان از صحیح بودن آدرس IP مجدداً راه اندازی کنید.
انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv4‏
انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv6‏
اگر به LAN سیمی وصل هستید، Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را پس از اطمینان از صحیح بودن آدرس IP و وصل بودن کابل مجدداً راه اندازی کنید.
اتصال به LAN سیم دار
آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
از سرور پراکسی استفاده می کنید؟ در این صورت، آدرس IP دستگاه را در قسمت "استثنا" (آدرس هایی که نباید برای آنها از پروکسی استفاده شود) در تنظیمات سرور پروکسی در مرورگر وب اضافه کنید.
آیا ارتباط با رایانه ها در دیوار آتش محدود می شود؟ اگر Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به دلیل اشتباه بودن تنظیمات نمی تواند نمایش داده شود، <IPv4 Address Filter> ،<IPv6 Address Filter>، یا <MAC Address Filter> را از پانل کنترل دستگاه روی <Off> تنظیم کنید.
محدود کردن ارتباط با استفاده از دیوارهای آتش
<IPv4 Address Filter>
<IPv6 Address Filter>
<MAC Address Filter>

اتصال به شبکه برقرار نمی شود.

ممکن است آدرس IP تنظیم نشده باشد. دوباره آدرس IP را تنظیم کنید.
تنظیم آدرس IP‏
اگر با LAN بی سیم متصل می شوید، مطمئن شوید که دستگاه می تواند به شبکه وصل شود.
اگر نمی توانید به LAN بی سیم وصل شوید

اگر آدرس IP که تنظیم شده است را نمی دانید.

کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید و آدرس IP را بررسی کنید.
پانل کنترل
اگر می خواهید جزئیات تنظیمات را بدانید، یا تنظیمات را تغییر دهید،  (Settings/Register) را فشار دهید و نشانی IP را بررسی کنید.
تنظیم آدرس IP‏

نمی توان ارتباط را از LAN سیم دار به LAN بی سیم یا بالعکس تغییر داد.

آیا تنظیمات LAN را در پانل کنترل دستگاه هم تغییر داده اید؟ نمی توانید روش اتصال دستگاه را بدون انجام این کار تغییر دهید.
انتخاب روش اتصال شبکه

اگر SSID و کلید شبکه روتر LAN بی سیم را برای اتصال نمی دانید یا SSID روی صفحه نمایش داده نمی شود.

ببینید آیا SSID روی روتر LAN بی سیم یا جعبه آن نشان داده شده است یا خیر.
بررسی SSID و کلید شبکه

‏SSID روتر LAN بی سیم موردنظر در لیست نقاط دستیابی نشان داده نمی شود.

مطمئن شوید SSID روتر LAN بی سیم که آن را یادداشت کرده اید درست باشد.
بررسی SSID و کلید شبکه
اگر SSID روتر LAN بی سیم آشکار نیست (اگر روتر از حالت پنهان استفاده می کند*)، روتر LAN بی سیم را طوری تنظیم کنید که SSID را آشکار کند.
* این عملکرد از شناسایی خودکار SSID روتر LAN بی سیم جلوگیری می کند.
بررسی کنید دستگاه به درستی به شبکه وصل باشد.
اگر نمی توانید به LAN بی سیم وصل شوید
اگر نمی توانید به LAN بی سیم وصل شوید
وضعیت رایانه را بررسی کنید.
آیا راه اندازی رایانه و روتر LAN بی سیم تکمیل شده است؟
ببینید آیا کابل های روتر LAN بی سیم (کابل برق، کابل شبکه و غیره) قطع نیست؟
آیا روتر LAN بی سیم روشن است؟
اگر مشکل همچنان برطرف نشده است:
همه دستگاه ها را خاموش کنید و سپس دوباره روشن کنید.
کمی صبر کنید و سپس ببینید آیا می توانید به شبکه وصل شوید.
بررسی کنید دستگاه روشن است.
اگر دستگاه روشن است، آن را خاموش کنید و سپس دوباره روشن کنید.
محل قرار گرفتن دستگاه و روتر LAN بی سیم را بررسی کنید.
آیا دستگاه و روتر LAN بی سیم زیاد از هم دور نیستند؟
بین دستگاه و روتر LAN بی سیم مانعی مثل دیوار وجود دارد؟
آیا دستگاهی مانند اجاق ماکروویو یا تلفن بی سیم در نزدیکی وجود دارد که امواج الکترومغناطیسی منتشر می کند؟
: در 50 متری
تنظیمات زیر را دوباره مشخص کنید.
در صورتی که تنظیمات باید به صورت دستی وارد شود
اگر روتر LAN بی سیم به صورت زیر تنظیم شده است، تنظیمات را به صورت دستی وارد کنید (تنظیم اتصال با مشخص کردن تنظیمات دقیق):
 ANY rejection* (رد اتصال همه) فعال است.
 کلید WEP (هگزادسیمال) که به طور خودکار تولید می شود تنظیم شده است.
 حالت پنهان فعال است.
* یک عملکرد روتر LAN بی سیم برای نپذیرفتن اتصال درصورتی که دستگاه درحال اتصال، از "ANY" (همه) یا "blank" (خالی) برای تنظیم SSID استفاده کرده باشد.
در صورتی که تنظیمات باید در سمت روتر LAN بی سیم تغییر کند
اگر روتر LAN بی سیم به صورت زیر تنظیم شده است، تنظیمات را در سمت روتر تغییر دهید:
 فیلتر کردن آدرس MAC تنظیم شده است.
 وقتی ارتباط فقط ازطریق IEEE 802.11n انجام می شود، WEP انتخاب شده است یا رمزگذاری WPA/WPA2 برای TKIP تنظیم شده است.
838E-0R8