הפסקת העבודה עם המהדק

ניתן לכרוך כל צילום באמצעות המהדק לאחר איסוף או קיבוץ הפלט.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <Finishing>.
5
לחץ על <הידוק + איסוף> או על <הידוק + הקבצה>‏  <הבא>.
<הידוק> מוצג רק כאשר מדפיסים קובץ PDF עם <גישה לקבצים מאוחסנים>.
6
בחר כיצד להדק  לחץ על <הבא>.
7
בחר את מיקום המהדק.
כדי להדק במקום אחד בפינת העמוד, בחר <פינה> כמיקום המהדק.
כדי להדק בשני מקומות בצד העמוד, בחר <כפול> כמיקום המהדק.
כתלות באפשרות, באפשרותך לכרוך את הנייר באמצעות קיפול ללא שימוש במהדק. בחר ‎‎<ללא סיכת הידוק (עד 10 דפים)‎>‎‎ וציין את מיקום הכריכה. הדבר נוח כשרוצים לחסוך בסיכות הידוק או כשרוצים לכרוך את הדפים באופן זמני, שכן ניתן להפרידם בקלות באמצעות פתיחת החלק המקופל.
8
לחץ על <OK>‏  <סגירה>.
9
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
בהתאם לפונקציות הגימור, יש צורך בהתקנה של התקנים אופציונליים. ציוד אופציונלי
בהתאם לסוג הנייר, לא ניתן להשתמש בפונקציות גימור. מפרט חומרה
ניתן לציין את ההליך לביצוע כאשר ישנם גיליונות רבים מדי להידוק בבת אחת. ‎<פעולה כאשר יש יותר מדי גיליונות להידוק>‎
כאשר קובעים את תצורת ההגדרות ב-<גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן להשתמש בפונקציות גימור רק כאשר מדפיסים קובצי PDF/XPS.
838F-06K