ניקוי המזין

אם אחת מהבעיות הבאות קורות בעת סריקת מסמך מהמזין, יש לבצע ניקוי של המזין.
סריקת המסמך אינה ברורה
גודל המסמך אינו מזוהה בצורה נכונה
המסמך מתלכלך במהלך הסריקה
חסימות נייר קורות לעיתים קרובות
סובב את הגלגלות בעת הניקוי.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
כיבוי המכשיר
בדוק את סטטוס ההפעלה של המכשיר לפני כיבויו. ניתן לכבות את החשמל גם אם המכשיר מבצע פעולה, אך הדבר עלול לגרום להפרעה לפעולה או לנזק לנתונים.
2
משוך את הידית ופתח את מכסה המזין.
3
נקה את הגלגלות שבתוך מכסה המזין.
הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את הגלגלות. לאחר מכן, נגב את הגלגלות במטלית רכה ויבשה.
אם הגלגלות והאזורים סביבן מלוכלכים ביותר, נקה אותם. לשם כך, יש להרטיב מטלית במים ולסחוט אותה היטב, ולאחר מכן לנגב את האזורים היבשים. לאחר מכן, נגב את האזורים במטלית רכה ויבשה.
4
נקה את פנים המכסה הפנימי של המזין.
פתח את המכסה הפנימי של המזין.
נגב את הפלסטיק השקוף.
הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את הפלסטיק. לאחר מכן, נגב את הפלסטיק במטלית רכה ויבשה.
המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
נגב את הגלגלות (שלושה מקומות סך הכל) שבתוך המכסה הפנימי.
הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את הגלגלות. לאחר מכן, נגב את הגלגלות במטלית רכה ויבשה.
המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
סגור את המכסה הפנימי של המזין.
בעת סגירת המכסה הפנימי של המזין. היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
5
נקה את שטח הסריקה של מסמכים מוזנים (פס זכוכית דק) ואת השטח הלבן (גלילים ומשטח).
פתח את המזין.
נקה את הלוח הלבן.
הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את הלוח. לאחר מכן, נגב את הלוח במטלית רכה ויבשה.
המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
נקה את שטח הסריקה של מסמכים מוזנים.
הרטיבו מטלית רכה במים וסחטו אותה היטב ולאחר מכן נגבו בעזרתה את האזור. לאחר מכן, נגבו את האזור במטלית רכה ויבשה.
המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
סגור את המזין.
בעת סגירת המזין, היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
6
סגור בעדינות את מכסה המזין.
בעת סגירת מכסה המזין, היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו, מאחר שהדבר עלול לגרום לחבלה גופנית.
7
הכנס את כבל החשמל לשקע החשמל והפעל את המכשיר.
הפעלת המכשיר
אם עדיין מופיעים פסים על מסמכי המקור או על הנייר לאחר פעולת ניקוי המזין
טען במזין כ-10 גיליונות של נייר בגודל A4 ובצע את ההליך הבא לצורך <ניקוי יחידת ההזנה>. כשמוצגת הודעה המציינת שהניקוי הושלם, נסה להשתמש במזין להדפסת מסמך מקור כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
ניקוי המזין אורך כ-15 דקות.

838F-01A