<מסנן כתובות MAC>

ציין את ההגדרות לסינון כתובות MAC.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן יוצא>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות MAC>
ציין את המסנן היוצא. ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן יוצא>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מסנן נכנס>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות MAC>
ציין את המסנן הנכנס. ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן נכנס>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0HJ