<הגדרות IPv6>

ציין את ההגדרות שיאפשרו לך להשתמש במכשיר בסביבת IPv6.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<שימוש ב- IPv6>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין אם להשתמש ב-IPv6. הגדרת כתובת IPv6‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב- IPv6>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות כתובת Stateless>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין את הכתובת ללא מצב של IPv6. הגדרת כתובת IPv6‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות כתובת Stateless>
<שימוש בכתובת Stateless>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות כתובת ידנית>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין את כתובת ה-IPv6 באופן ידני. הגדרת כתובת IPv6‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות כתובת ידנית>
<שימוש בכתובת ידנית>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<כתובת ידנית> (כתובת IPv6 (39 תווים לכל היותר))
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת>:‏ 1 עד 64 עד 128
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<ברירת מחדל של כתובת נתב> (39 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information

<שימוש ב- DHCPv6>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין אם יש לקבל את כתובת ה-IPv6 משרת ה-DHCP. הגדרת כתובת IPv6‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ב- DHCPv6>
<On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<פקודת PING>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
בדוק אם כתובת ה-IPv6 צוינה כהלכה. ביצוע בדיקת חיבור עבור כתובת IPv6‏
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פקודת PING>
<כתובת IPv6> (39 תווים לכל היותר)
לא
כן
לא
לא
-
<שם מחשב מארח>
לא
כן
לא
לא
-

<אחזור קידומת של כתובות Stateful בלבד>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין אם לקבל רק את החלק הקודם של הכתובת עם המצב משרת ה-DHCP באמצעות DHCPv6.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אחזור קידומת של כתובות Stateful בלבד>
<On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות אפשרויות DHCP>

 (הגדרות/רישום) <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות IPv6>
ציין את ההגדרות האופציונליות עבור DHCP. שימוש בשרת DHCP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות אפשרויות DHCP>
<קבל כתובת שרת DNS>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<קבל שם דומיין>: <On>,‏ <Off>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0HA