<הגדרות נייר>

ציין את ההגדרות עבור הנייר שבו נעשה שימוש.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות נייר>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום את גודל וסוג הנייר עבור כל מקור נייר. הגדרה זו מאפשרת לך להשיג את תוצאות ההדפסה המתאימות. ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות נייר>
מקור הנייר
<Set>:
‎<Thin 2 (52-59 g/m2)‎>‎‏ ,‏ ‎<Thin 1 (60-63 g/m2)‎>‎‏ ,‏ <Plain>,‏ ‎<Heavy 1 (106-128 g/m2)‎>‎‏ ,‏ ‎<Heavy 2 (129-150 g/m2)‎>‎‏ ,‏ ‎<Heavy 3 (151-163 g/m2)‎>‎‏ ,‏ ‎<Recycled 2 (76-90 g/m2)‎>‎‏ ,‏ ‎<Pre-Punched 2 (76-90 g/m2)‎>‎‏ ,‏ <שקף>,‏ ‎<צבע (82-64 גר'/מר)‎>‎‏
<גודל מותאם אישית>,‏ <מעטפה>,‏ <גודל סטנדרטי לא מזוהה>
כן
כן
כן‎‏*1
B‎‏*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <גודל מותאם אישית> וכן <מעטפה> לא ניתנים להגדרה מממשק המשתמש המרוחק.
*2 לא ניתן לייבא את <גודל מותאם אישית> באמצעות הפונקציה 'יבא הכל'.
אם שינית את גודל או את סוג הנייר שנטען במקור הנייר, הקפד לשנות הגדרה זו גם כן.
אם שינית את גודל או את סוג הנייר שנטען במקור הנייר, הקפד לשנות את ההגדרות של <קבוצת גודל נייר לזיהוי אוטומטי במגירה>.

<קבוצת גודל נייר לזיהוי אוטומטי במגירה>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
באפשרותך להגדיר את קבוצת גודלי הנייר עבור כל מקור נייר כדי לגרום למכשיר לזהות באופן אוטומטי את גודל הנייר שנטען.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<קבוצת גודל נייר לזיהוי אוטומטי במגירה>
<מגש רב-תכליתי>: <גודל A/B>,‏ <גודל אינץ'>,‏ <גודל A/K>
<מגירת נייר>: <כל הגדלים>,‏ <גודל A/B>,‏ <גודל אינץ'>,‏ <גודל A/K>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
הקפד להגדיר את מכווני הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר. כיוון לא נכון של מכווני הנייר עלול לגרום לחסימת נייר.

<בחירת נייר A5R/STMTR>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
כאשר טוענים נייר מסוג A5R או STMTR במגירת הנייר, ניתן להגדיר את הגודל שבו ייעשה שימוש בפעולה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת נייר A5R/STMTR>
<A5R>,‏ <STMTR>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו מופעלת כאשר <כל הגדלים> נבחרת ב<קבוצת גודל נייר לזיהוי אוטומטי במגירה>.

<הגדרות ניהול סוג נייר>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום/לערוך סוגי נייר מותאמים אישית שונים (סוגי נייר המוגדרים על ידי המשתמש), בנוסף לסוגי הנייר המוגדרים כברירת מחדל ורשומים במכשיר. הגדרות לניהול סוג הנייר
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<Paper Type Management Settings>
<Details/Edit>
<שם>,‏ <קטגוריה>,‏ <משקל בסיס>,‏ <גימור>,‏ <סוג>,‏ <Color>,‏ <השתמש כנייר תבנית>,‏ <התאמת תיקון זחילה>,‏ <התאמת ברק>,‏ <התאמת מתח העברה משני>
<Duplicate>,‏ <Delete>
כן
לא
כן
C‎‏*1
Paper Type Management Settings
*1 <השתמש כנייר תבנית>,‏ <התאמת ברק>, וגם <התאמת מתח העברה משני> נמצאים תחת קטגוריה "A".

‎<תיכנות נייר מועדף: (מגש רב-תכליתי)‎>‎‏

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
באפשרותך לקבוע בקלות את הגדרות הנייר, באמצעות רישום נייר שנעשה בו שימוש לעיתים תכופות במגש הרב-תכליתי בלחיצת כפתור. "נייר מועדף" ניתן לבחירה בקלות מהמסך המוצג כאשר טוענים נייר. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<Register Favorite Paper (Multi-Purpose Tray)‎>‎‏
<P1> עד <P30>:
<תיכנות/עריכה>,‏ <שינוי שם>,‏ <Delete>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information

<מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן להגדיר את השיטה לבחירת הנייר שבו ייעשה שימוש במגש הרב-תכליתי. אם אתה משתמש תמיד באותו גודל/סוג נייר במגש הרב-תכליתי, נוח לרשום את הנייר ב<שימוש בערך מוגדר מראש>. הגדרת גודל נייר וסוג נייר קבועים לשימוש במגש הרב-תכליתי
אם אתה משתמש בסוגים שונים של נייר במגש המגש הרב-תכליתי, בחר <ציין תמיד>. אם אתה משתמש בסוגים רבים של נייר לעיתים תכופות, באפשרותך להימנע מהליך בחירת סוג הנייר באמצעות רישום סוגי הנייר מראש. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>
<שימוש בערך מוגדר מראש> (<רישום>)
<ציין תמיד> (<סטנדרטי>,‏ <נייר מועדף>)
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
כאשר התנאים הבאים מתקיימים, באפשרותך ללחוץ על <שינוי זמני של נייר במגש ר"ת> במסך בחירת הנייר של <צילום> וכן <גישה לקבצים מאוחסנים> כדי לשנות את גודל/סוג הנייר שיש לטעון מהמגש הרב-תכליתי:
אם נטען נייר במגש הרב-תכליתי
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<שימוש בערך מוגדר מראש>
אם ההגדרה <מצב הזנת נייר עבור עבודות מנהל הדפסה עם מגש MP‏> מוגדרת לאפשרות ‎<מצב A (תעדף הגד' מנהל הדפסה)‎>‎‏

<תיכנות גודל מותאם אישית>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏ <הגדרות נייר>
ניתן לרשום גודלי נייר חופשיים שנעשה בהם שימוש לעיתים תכופות. גודלי הנייר שנרשמים כאן מוצגים במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי. רישום נייר בגודל חופשי (גודל נייר מותאם אישית)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות גודל מותאם אישית>
<S1> עד <S4>:
<תיכנות/עריכה>,‏ <שינוי שם>,‏ <Delete>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
838F-0H4