בעיות עם תוצאות ההדפסה

התמונה המודפסת הותקה או שהיא מוטה.

האם מכווני הנייר לא מיושרים?

התאם את מכווני הנייר עם הנייר שנטען במקור הנייר.

התמונות לא אחידות או חלשות.

האם הנייר לח?

החלף את הנייר בנייר שאינו לח.

האם המעבר ההדרגתי והצפיפות לא מוגדרים כהלכה?

בצע התאמת הדרגתיות.
התאמת ההדרגתיות

מופיעים פסים שחורים.

האם אזור הסריקה של מסמכים מוזנים מלוכלך?

נקו את אזור הסריקה של מסמכים מוזנים.
ניקוי המזין

מופיעים פסים לבנים.

יתכן שהזכוכית חסינת האבק מלוכלכת.

נקו את הזכוכית חסינת האבק.
ניקוי סדיר

האם אזור הסריקה של מסמכים מוזנים מלוכלך?

נקו את אזור הסריקה של מסמכים מוזנים.
ניקוי המזין

אירעו דליפות.

האם הצפיפות של הרקעים מוגדרת כהלכה?

בשימוש בהגדרה של BleedReduce ב- <צפיפות רקע> ו <סוג מקור>, ניתן למנוע העתקה של זליגת צבע על המקור.
פעולות צילום בסיסיות
בחירת סוג מסמך המקור עבור צילום

התמונות לא מודפסות בצד הנכון של הנייר.

האם הכיוון של הנייר שנטען נכון?

בדוק את הכיוון וצד הנייר שפונה כלפי מעלה. הטעינו שוב את הנייר אם הוא מכוון לא נכון.
טעינת נייר

התמונות לא מודפסות בגודל הנכון.

האם הגודל המקורי וגודל הנייר שנטען תואמים?

החלף את הנייר שנטען בנייר בגודל הרצוי להדפסה.
התאם את [Output Size] במנהל המדפסת בגודל הנייר להדפסה.

הכיוון אינו תואם בשני הצדדים של הנייר בעת שימוש בהדפסה דו-צדדית.

האם ההגדרות להדפסה דו-צדדית נכונות?

פעל לפי ההליך להלן כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה.
1
בחר בכיוון של מסמך המקור במסך הגדרות ההדפסה של היישום.
2
במסך [Basic Settings] של מנהל המדפסת, הגדר את [Orientation] לאותו כיוון שהגדרת בשלב 1.
3
בעת בדיקת התצוגה המקדימה של ההדפסה, הגדר את [Page Layout]‏ [Page Order]‏ [1-sided/2-sided/Booklet Printing]‏ [Binding Location].
[Page Order] מוצג כאשר [Page Layout] מוגדר כ-‎[2 on 1] או גבוה יותר.

נייר מודפס מסתלסל

האם הנייר לח?

החלף את הנייר בנייר שאינו לח.

שינוי הגדרות הנייר המותאמות אישית עשוי לתקן בעיה זו.

ניתן לפתור בעיה זו על ידי רישום הנייר המסולסל כסוג מותאם אישית והגדרת ערך נמוך יותר עבור <התאמת ברק>.
הגדרות לניהול סוג הנייר
838F-0R5